GN 48/2020 Archiwum

Jesteśmy przeciw Konwencji

Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu w swym oświadczeniu sprzeciwia się "lewackiej rewolucji kulturowej".

30 stycznia w Mielcu, w odbył się wykład na temat Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, CAHVIO.

Spotkanie poprowadziły dwie prawniczki z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” Karina Walinowska i Karolinę Dobrowolską.

Prelegentki podzieliły wystąpienie na kilka części, w czasie których mówiły o Konwencji jako dokumencie nacechowanym ideologią, konstytucyjności Konwencji, organie GREVIO monitorującym wykonywanie Konwencji oraz także o rzeczywistych źródłach przemocy.

- Zdaniem prelegentek, Konwencja jest dokumentem nacechowanym ideologią gender i feminizmem. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł przemocy, którymi są m.in. rozwody, seksualizacja życia, przedmiotowe traktowanie kobiety, rozluźnienie norm społecznych, lecz dopatruje się przyczyn przemocy wobec kobiet m.in. w rodzinie i tradycyjnych wartościach. Feministki jako opresję uważają np. tradycyjną rolę kobiety - matki - relacjonuje spotkanie dr Andrzej Skowron, prezes KIK w Mielcu. 

Jesteśmy przeciw Konwencji   Słuchacze prelekcji nt. przemocowej konwencji Rady Europy arch. Organizatora

Zdaniem prawniczek w Polsce dokument ten jest zbędny, gdyż poziom przemocy wobec kobiet jest najniższy spośród wszystkich krajów europejskich, zwłaszcza tych, które już ratyfikowały Konwencję.

Dokument ten, zdaniem prelegentek, zaprzecza zapisanej w polskiej konstytucji równości obywateli wobec prawa, ogranicza tajemnice adwokacką oraz gwałci prawo rodziców do wychowania dzieci. Narusza ponadto zasadę bezstronności światopoglądowej państwa. Groźna może być działalność instytucji GREVIO nadzorującej stosowanie Konwencji.

Panie zwróciły uwagę na to, że organ ten może wydawać dyrektywy zobowiązujące rządy krajów, które przystąpiły do Konwencji. Umowa zawiera sformułowania ogólnikowe i pozornie oczywiste, jednak ich interpretacja przez wspomniane międzynarodowe gremium może być rozszerzająca (tak, jak pod hasłem "zdrowia reprodukcyjnego" upowszechnia się w niektórych krajach instruktaż seksualny w szkołach, środki antykoncepcyjne a nawet tzw. aborcję).

- W związku z tym, że propagatorzy rewolucji kulturowej nie ustają w wysiłkach, aby uderzyć w polską rodzinę i tradycję, a w najbliższy czwartek na wspólnym posiedzeniu Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Spraw Zagranicznych zajmą się Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Celem jest jej ratyfikacja przez Sejm. Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu przygotował stosowne oświadczenie, które przesłał do polskich parlamentarzystów – informuje dr Andrzej Skowron.

Oświadczenie publikujemy na kolejnej stronie.

« 1 2 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama