GN 48/2020 Archiwum

Dwie perły

O czym mówią nagrobki w Bobowej i jak przedszkolaki "budują narrację" - takie tematy prac zostały nagrodzone przez Tarnowskie Towarzystwo Naukowe.

W Tarnowie odbył się finał kolejnej edycji konkursu Perły Tarnowa, organizowanego przez Tarnowskie Towarzystwo Naukowe.

– Jednym z głównych założeń TTN jest, aby najlepsi młodzi absolwenci pozostali w Tarnowie i na ziemi tarnowskiej, aby tu rozwijali swoją aktywność. Chcielibyśmy, aby wyniki prowadzonych tutaj badań naukowych znajdowały zastosowanie w lokalnych firmach, także nowych, zakładanych przez przedsiębiorczych absolwentów tarnowskich uczelni. Te nowe, małe firmy decydują o rozwoju wielu dziedzin życia w Europie i na całym świecie. Chcieliśmy najzdolniejszych dostrzec, otworzyć dodatkowe szanse na dalszy rozwój – podkreśla prezes TTN prof. dr hab. Kazimierz Wiatr.

W tym roku komisja konkursowa przyznała nagrody główne w dwóch kategoriach: magisterskiej i licencjackiej.

Laureatką w kategorii praca magisterska została Beata Orłowska, absolwentka PWSZ w Tarnowie, za pracę „Językowy obraz świata na podstawie inskrypcji nagrobnych z cmentarza parafialnego w Bobowej (1887-2013)”.

Praca posiada dużą wartość dokumentacyjną i analityczną, a także ważne dopełnienie historii miasta. Autorka na podstawie analizy inskrypcji nagrobnych próbuje zrekonstruować obraz świata XIX i XX w.

Podstawę pracy stanowi bogata dokumentacja fotograficzna inskrypcji, licząca 2322 pozycje z okresu od 1887 do 2013 roku. Dla wyodrębnionych okresów przeprowadzono analizę zjawisk, związanych z historią, socjologią oraz kulturą Bobowej.

W kategorii praca licencjacka laureatką głównej nagrody została Ilona Zemła, absolwentka PWSZ w Tarnowie, za pracę „Sposoby budowania narracji u dzieci w wieku przedszkolnym”. Autorka ukazuje sposób wypowiedzi, narrację oraz specyficzny tok myślenia dziecka. Praca dokumentuje współczesny stan języka u najmłodszych.

W pracy autorka analizuje narrację dziecięcych wypowiedzi, interpretuje bajki, opowieści z życia i opisywane przedmioty. Omawia także cechy języka dziecka, pojawiające się błędy językowe i składniowe.

Do udziału w badaniach laureatka zaprosiła dzieci w wieku od pięciu do siedmiu lat, z którymi przeprowadziła rozmowę składającą się z czterech głównych punktów: narracja, opis, definicja, rozmowa. Analiza wypowiedzi ukazała specyficzny sposób myślenia dziecka oraz ogromny wpływ środowiska w jakim dziecko się wychowuje.

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe powstało w maju 2007 roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju środowiska akademickiego Tarnowa, działalność popularyzatorska oraz tworzenie szans rozwoju młodym najzdolniejszym studentom i absolwentom.

Towarzystwo organizuje cyklicznie otwarte wykłady o tematyce naukowej, zapraszając wybitnych specjalistów, oraz wydaje Zeszyty Naukowe TTN. Ważnym corocznym wydarzeniem jest konkurs na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie, zawierające elementy badawcze (więcej informacji na: www.ttn.tarnow.pl).

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama