Nowy numer 48/2020 Archiwum

Żeby ręce były całe…

W gminach Ryglice i Szerzyny ruszył program przeciwdziałania wypadkom w pracy.

Dwie pogórzańskie gminy w Małopolsce, Ryglice i Szerzyny, słyną z zakładów obrabiających drewno twarde. Niestety, często zdarzały się tam wypadki, w wyniku których pracownicy tracili palce czy części dłoni.

– W latach 2013-2014 przeprowadziliśmy w tych gminach kontrole pilotażowe. Chcieliśmy zobaczyć jak wyglądają warunki pracy, produkcji galanterii drewnianej na tym obszarze, który jest zagłębiem wytwarzania takich przedmiotów w naszym regionie – mówi Benedykt Zygadło, kierownik oddziału PIP w Tarnowie.

Okazało się, że w znacznej większości zakładów przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały „zapomniane” lub nie do końca wprowadzone w ramach zastosowania przepisów związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Stwierdzono też nielegalne zatrudnianie osób.

Z tego względu Państwowa Inspekcja Pracy będzie w tych gminach realizować program złożony z trzech etapów. Pierwszy szkoleniowy, prewencyjny, ma na celu zapoznać pracodawców z przepisami i wymogami dotyczącymi maszyn do obróbki drewna twardego. Drugi etap programu będzie „zadaniem domowym” dla właścicieli zakładów produkujących galanterię drzewną. Przez trzy miesiące pracodawcy mają czas na wprowadzenie systemu samokontroli i naprawy w swoim zakładzie.

Ideą PIP jest zmiana mentalności wśród pracodawców. – Najczęściej jest tak, że stosujemy różne zabezpieczenia maszyn dlatego, że gdyby ich nie było, to w razie kontroli inspektor nałoży na pracodawcę mandat. To jest najniższa forma kultury pracy, kultura strachu. My chcemy, żeby ludzie chronili siebie dla siebie, dla swego dobra, żeby w zakładzie pracy tworzyć wspólnotę poszanowania środowiska pracy – podkreśla Benedykt Zygadło.

Wiedzę na temat obecnie panującej w Polsce kultury pracy dają paradoksalnie badania brytyjskie. – Próbowano ustalić poziom tej kultury doświadczalnie. W badanym zakładzie jedna z osób miała się nie stosować do wymogów bezpieczeństwa pracy. Na 10 Brytyjczyków 7 – 8 zwracało uwagę tej osobie. Na 10 Polaków 2 lub najwyżej 3 osoby – podają inspektorzy.

Trzecim etapem programu PIP będzie ocena wprowadzenia systemu samokontroli i naprawy w zakładach galanterii drzewnej. – Jako włodarz gminy, ale i mieszkaniec, mam doświadczenia spotkań z ludźmi, którzy stracili palce, części dłoni. Wiem, że wypadków w zakładach produkujących galanterię drzewną było sporo, dlatego sprawę prewencji, zapobiegania wypadkom i tworzenia kultury pracy uważam za niezwykle ważną – mówi burmistrz Ryglic Bernard Karasiewicz.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama