Nowy numer 49/2020 Archiwum

Jak góra

W Wyższym Seminarium Duchownym wybitnemu polskiemu bibliście diecezja dziękowała za lata pracy naukowej, dydaktycznej, posługi i świadectwa. 


Laudację wygłosił przyjaciel jubilata, także biblista, ks. prof. Tadeusz Brzegowy, który podkreślił kilka wybitnych osiągnięć naukowych w życiu ks. Paciorka. – Na szczególną uwagę zasługuje seria nowych komentarzy naukowych do Pisma Świętego. Była potrzeba opracowania komentarza według metody historyczno-krytycznej, jaką stosują niemal wszystkie dzisiejsze komentarze naukowe, i z wykorzystaniem olbrzymiego dorobku egzegezy światowej ostatnich dziesięcioleci. W 10 lat ukazało się już 30 tomów z przewidzianych 50. W Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, na którym obaj studiowaliśmy, komentarz ów znajduje się w głównej czytelni, wśród największych serii światowych. To wielkie dzieło pozostanie na lata instrumentem pracy naukowców i duszpasterzy – mówił ks. Brzegowy.

Zwrócił także uwagę na szczególne znaczenie serii „Scripturae Lumen”, która ukazuje, „jak wielkie i wielostronne oddziaływanie ma Słowo objawione”, wreszcie na książkę „Jezus z Nazaretu”. – Dotychczas czytelnik skazany był na tłumaczenia. Natomiast nie było polskiego podobnego dzieła adresowanego do szerokiego kręgu odbiorców – dodał ks. Brzegowy.


Sługa nieużyteczny


– Jezus powiedział: „Jeśli wykonacie wszystko, co wam zlecono, mówcie: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy«”. Czy wykonałem wszystko? Na pewno można było wykonać więcej, można było lepiej. Jednak cokolwiek się udało, to tylko dzięki Bożej pomocy – skromnie przyznaje ks. prof. Paciorek. – A jeśli można o mnie cokolwiek dobrego powiedzieć, to może tylko dlatego, że szedłem po śladach ks. Brzegowego – śmieje się jubilat. Jest w życiu kapłańskim i naukowym jak góra. – Święty Tomasz z Akwinu wokół tego motywu góry osnuł swój wykład inauguracyjny na Sorbonie, mówiąc o godności nauczyciela doktryny duchowej. Stwierdza więc, że są wysokimi górami w tym świecie, które wskazują człowiekowi właściwy kierunek, cel ziemskiego życia, którym jest niebo. Góry są poza tym oświecane pierwszymi promieniami słońca. Nauczyciele jako pierwsi otrzymują blask oświecający myśl. Wreszcie góry mają funkcję obronną. Stanowiły dla państw naturalną, a zarazem mocną granicę. W taki sam sposób doktorzy Kościoła mają bronić wiary przed wdarciem się błędów na teren Kościoła. Te odniesienia mówiące nam o godności nauczyciela są realizowane w życiu kapłana i doktora, ks. prof. Antoniego Paciorka – przypomina ks. prof. Janusz Królikowski, dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie.


Światło na ścieżce


Słowo Boże kształtuje kapłaństwo ks. Paciorka. Stało się, jak mówił bp Andrzej Jeż, lampą dla stóp i światłem na ścieżce życia księdza profesora. – Jego umiłowanie Biblii znalazło wyraz materialny w niezliczonych wykładach, konferencjach, artykułach, książkach. To wszystko ma służyć rozmiłowaniu innych, aby także z zaangażowaniem pochylali się nad świętą księgą – mówił bp Andrzej Jeż, wręczając księgę pamiątkową ks. Paciorkowi. I to się jubilatowi cały czas udaje czynić.


Światło Pisma Świętego


Ofiarowaną ks. prof. dr. hab. Antoniemu Paciorkowi księgą pamiątkową w 70. rocznicę urodzin jest 7. tom serii wydawniczej „Scripturae Lumen”. Ma ona podtytuł „Biblia i jej oddziaływanie”. Seria ta, zainicjowana przez ks. Paciorka i długi czas przez niego redagowana, została przez niego przekazana Wydziałowi Teologicznemu UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie. Tom 7. poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi. Wcześniejsze monograficzne części traktowały m.in. o zmartwychwstaniu, krzyżu, prawdzie, Bogu Stwórcy. – Założeniem serii jest wydanie co roku tomu poświęconego konkretnemu tematowi teologicznemu i omówienie go z punktu widzenia różnych dyscyplin. Celem jest ukazanie głębi przesłania biblijnego, jak i oddziaływania na inne dziedziny, jak literatura, sztuka czy filozofia – mówi tarnowski biblista ks. prof. Tadeusz Brzegowy. Seria ma charakter naukowy. – Ale będzie wartościową lekturą dla wszystkich, którzy chcą dostrzec uniwersalizm Biblii, jej wszechstronne, obecne w każdej sferze ludzkiej aktywności, odniesienia – dodaje ks. dr hab. Janusz Królikowski, 
dziekan WT UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie. 
Seria drukowana jest w diecezjalnym wydawnictwie Biblos.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama