Nowy numer 2/2021 Archiwum

Synodalni zwiadowcy

Biskup Andrzej Jeż specjalnym dekretem zwołał 19 grudnia 2016 r. V Synod Diecezji Tarnowskiej pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa”.

O potrzebie zwołania V Synodu Diecezji Tarnowskiej wierni dowiedzieli się z listu pasterskiego bp. Andrzeja Jeża, który usłyszeli w kościołach w I niedzielę Adwentu 2016 roku. „Kościół tarnowski ma piękne i bogate oblicze duchowe. Cechuje go żywotność i wielki potencjał religijny. Liczne powołania kapłańskie i zakonne, szerokie zaangażowanie misyjne, wielość ruchów i stowarzyszeń katolickich, grup apostolskich i modlitewnych, liczne dzieła miłosierdzia, mocne moralnie rodziny oraz pielęgnowanie codziennej wierności Chrystusowi to wielki dar i skarb naszej diecezji” – pisał do diecezjan bp Jeż. Podczas świątecznego spotkania z przedstawicielami ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w diecezji zauważył, że to bogactwo życia religijnego stanowi siłę napędzającą „łódź Kościoła tarnowskiego”. – Może się jednak okazać, że rozpęd zamieni się w dryfowanie – przestrzegał hierarcha.

Minęła epoka

Poprzedni, czwarty synod w historii diecezji tarnowskiej zakończył się w 1986 roku. Od tego momentu minęło 30 lat, które zdają się stanowić niemal epokę. „Nie omijają nas skutki grzechu pierworodnego, skutki grzechów osobistych i społecznych, a także destrukcyjne oddziaływanie współczesnej cywilizacji” – czytamy w liście biskupa. Dynamiczna sytuacja społeczno-kulturowa, w której Kościół tarnowski żyje, domaga się, zdaniem biskupa, najpierw gruntownego rozeznania, oceny i refleksji, aby następnie móc popatrzeć w przyszłość i wytyczyć najwłaściwszy szlak działań duszpasterskich. Temu zadaniu ma służyć kolejny synod.

Groźne znaki

Problemów i znaków czasu nie brakuje. Narastającym problemem jest rozpad wielu małżeństw, którego przyczyną nierzadko okazuje się migracja zarobkowa osłabiająca więzi małżeńskie i rodzinne. Szacuje się, że w ubiegłych latach migracja, zwłaszcza mężczyzn, wynosiła około 100 tys. osób, czyli 10 proc. wszystkich diecezjan. Niepokoi sytuacja młodych, którzy coraz słabiej identyfikują się z Kościołem, parafią, rezygnują z katechezy czy – jak to się dzieje po przyjęciu bierzmowania – „żegnają się z Kościołem”. Trzecim wreszcie problemem jest zjawisko zagubienia w świecie mediów. Tym i innym sprawom mają się przyjrzeć uczestnicy V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Obecnie to zadanie spoczywa na komisji przygotowującej pracę synodu, którą 19 grudnia 2016 r. powołał bp Jeż. Jej przewodniczącym został bp Leszek Leszkiewicz.

Głos każdego

Zadaniem komisji będzie przygotowanie właściwych prac synodalnych, opracowanie pomocy duszpasterskich dla wiernych, a także hymnu i logo V Synodu oraz określenie kwestii, które staną się przedmiotem obrad. Będą przygotowane także ankiety, które trafią do diecezjan – mówi ks. dr hab. Robert Kantor, kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie. Ankiety zostaną skierowane do różnych grup wiekowych, społecznych i parafialnych. – Każdy z diecezjan będzie mógł się wypowiedzieć. Chcemy przygotować tematykę, która później stanie się przedmiotem refleksji w dalszej części synodu – mówi bp Jeż. Komisja będzie miała bardzo ważną rolę informacyjną na temat, czym jest synod i czemu ma służyć.

Do pierwszej sesji

Skład komisji presynodalnej, do której należy 16 osób, jest różnorodny. Biskup powołał do niej księży – specjalistów z zakresu prawa kanonicznego, teologii, liturgiki, katechetyki, duszpasterstwa misyjnego, rodzin, dzieci i młodzieży. Są to pracownicy Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie, kurii diecezjalnej w Tarnowie i Wyższego Seminarium Duchownego. Prócz nich w komisji będą pracować dwaj proboszczowie, jeden wikariusz i jedna osoba świecka. Komisja zakończy swoją pracę z chwilą powstania Komisji Głównej Synodu podczas uroczystej sesji inauguracyjnej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama