Nowy numer 2/2021 Archiwum

Otwarte ramiona

Choć najważniejsze wydarzenia jeszcze przed nami, już teraz można powiedzieć, kto będzie współtworzył oblicze diecezji.

VSynod Diecezji Tarnowskiej jest na razie w fazie przygotowań, które dokonują się w ramach prac Komisji Presynodalnej. – W ramach komisji przygotowawczej działa 11 zespołów. Dzisiaj ich praca polega na przygotowaniu m.in. regulaminu, hymnu, logo, a także na określeniu najbardziej istotnych problemów – mówi przewodniczący komisji bp Leszkiewicz. Biskup zachęcił do modlitwy w intencji synodu.

– Obok modlitwy bardzo ważną kwestią jest informacja o synodzie, aby wszyscy diecezjanie wiedzieli o nim, wypowiadali się na temat Kościoła, swojego miejsca w nim – dodaje. O tym, kto będzie współtworzył nowe oblicze diecezji, mówi logo V Synodu. Autorem koncepcji znaku jest ks. Piotr Cebula, zaś graficznie opracowała go Joanna Popek-Solak. – Logo odnosi się do hasła synodu „Kościół na wzór Chrystusa”. Dlatego w centralnym miejscu umieszczono chrystogram, czyli jeden z najstarszych znaków chrześcijaństwa, wskazujący na Jezusa Chrystusa. Chrystogram jest otoczony grupą ikon symbolizujących ludzi, którzy reprezentują wszystkie stany Kościoła i różne grupy społeczne, m.in. rodzinę, duchownych, osoby konsekrowane, niepełnosprawnych. Łańcuch postaci nie jest zamknięty, co oznacza, że wspólnota Kościoła jest otwarta i zaprasza do spotkania z Jezusem Chrystusem. Szczególne miejsce w logotypie zajmuje znak pastorału, który symbolizuje biskupa diecezjalnego. On bowiem przewodzi wspólnocie diecezjalnej, zwołuje synod, jest jego ustawodawcą i przede wszystkim widzialnym znakiem jedności z Chrystusem. Kształt logo nawiązuje do monstrancji – stąd znak Chrystusa w centrum – a także do zarysu kolumnady Berniniego i bazyliki św. Piotra w Rzymie. Zarys kolumnady i postacie ludzi przypominają świętych z watykańskiego placu, są zarazem przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Z kolei nawiązanie do bazyliki św. Piotra przypomina o naszej łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem powszechnym – wyjaśnia ks. Andrzej Dudek, rzecznik prasowy Komisji Przygotowawczej. Działa już oficjalna strona V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Strona będzie przypominać historię poprzednich synodów, zawiera modlitwy w intencji synodu, a także pełne informacje dotyczące m.in. logo i przebiegu prac synodalnych. Więcej na stronie: synodtarnow.pl. Celem jest zbawienie Bp Andrzej Jeż Celem synodu jest przede wszystkim dobro wspólnoty diecezjalnej, czyli zbawienie. Celem wtórnym jest wspieranie biskupa diecezjalnego w sprawowaniu jego urzędu. Biskup zwołuje synod, promulguje dokumenty, ale posiłkuje się głosem całej diecezji. To jest właśnie synodowanie, czyli wspólny namysł i wspólna droga. Musimy przeprowadzić dogłębną analizę życia naszego Kościoła, żeby właściwie działać teraz i w przyszłości. Oczekiwałbym jako biskup diecezjalny, aby synod kształtował obraz diecezji na wzór Jezusa Chrystusa. Ważne będzie odnowienie tradycyjnych form pobożności. Nie chciałbym, aby wielkie bogactwo Kościoła tarnowskiego zostało odrzucone, trzeba jednak spojrzeć na nie w nowy sposób, żeby przemawiało do młodego pokolenia. Pragnąłbym, aby diecezjanie pogłębili swoją duchowość poprzez głębszą pobożność eucharystyczną, przez głębsze uczestnictwo w Eucharystii. Bardzo ważne będzie pogłębienie pobożności maryjnej w duchu chrystocentrycznym. Zapoznana jest pobożność eschatologiczna, którą trzeba będzie odnowić. Z pewnością jest potrzeba większego zaangażowania wiernych świeckich w życie parafii i diecezji. Celem będzie także większa troska o duszpasterstwo małżeństw, rodzin, dzieci, młodzieży. Ujednolicenia wymaga prawo stanowione w diecezji. Przez lata ono się bardzo rozbudowało, trzeba będzie je uporządkować, żeby skuteczniej działać w Kościele. Celem synodu będzie także większe otwarcie na świat mediów oraz ewangelizacja poprzez naukę i kulturę. z wypowiedzi podczas konferencji prasowej, Tarnów, 29 maja 2017 roku

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama