Nowy numer 3/2021 Archiwum

Jak to z nami było?

W Tarnowie odbędzie się sympozjum na temat powstania człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym.

Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie zaprasza na sympozjum "Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym". Sympozjum odbędzie się 1 grudnia w auli WSD w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 6. Poniżej publikujemy listę prelegentów i tematy wykładów:

ks. prof. dr hab. Michał Heller, UPJPII

"Projekt czy przypadek?"

Czy Wszechświat jest dziełem przypadku, czy zamierzonego projektu? Czy warunki początkowe Wszechświata są czymś przypadkowym, czy koniecznym? Co to jest przypadek? Czy nie niszczy on matematycznej harmonii Wszechświata? I czy nie wprowadza elementu irracjonalności do naszych zmagań ze zrozumieniem? Odpowiedzi na te pytania stanowią nieunikniony kontekst zagadnienia życia i człowieka.

dr Wioleta Nowaczewska, Katedra Antropologii, Uniwersytet Wrocławski

"Śladami ewolucyjnej historii człowieka"

Kiedy po raz pierwszy pojawiły się na naszej planecie istoty człowiekowate i dlaczego sądzimy, że wydarzenie to miało miejsce w Afryce? Jak wyglądało nasze ewolucyjne drzewo genealogiczne? Kim byli bezpośredni przodkowie kopalnego Homo sapiens – istoty bardzo inteligentnej, o budowie ciała najbardziej zbliżonej do naszej? Co łączyło najstarszych przedstawicieli naszego gatunku z neandertalczykami i denisowczykami? Czy współczesna nauka jest w stanie odpowiedzieć na te pytania? Choć nasza odległa ewolucyjna przeszłość kryje jeszcze wiele tajemnic, to jednak niektóre z nich jesteśmy w stanie poznać. Pewnych świadectw dawnych wydarzeń dostarczają nam szczątki kostne kopalnych istot ludzkich oraz badania pradawnego DNA.

prof. dr hab. Jan Kozłowski, biolog ewolucyjny, Uniwersytet Jagielloński

"Powstanie cech specyficznie ludzkich – moment czy proces?"

W historii Homo sapiens od pewnego momentu ewolucja kulturowa zdominowała ewolucję biologiczną. Czy jednak powstanie człowieka rozumnego wiązało się z jakąś jednorazowa wielką zmianą, czy też było wynikiem ciągu drobnych zmian ewolucyjnych?

prof. dr hab. Ewa Bartnik, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

"Czy istnieją geny człowieczeństwa?"

Gdy zaczęto ustalać sekwencje DNA wielu różnych organizmów, okazało się, że człowiek i szympans są do siebie bardzo podobne - różnica wynosi 1-2% (to nie zawsze jest tak samo podawane). Czy jeśli znajdziemy różnice, to będziemy wiedzieć, dlaczego szympansy nie wynalazły alfabetu? Czy to jest kwestia genu czy genów, czy może jest to bardziej skomplikowane?

ks. dr Tomasz Maziarka, WTST UPJPII

"Powstanie człowieka w ujęciu emergentyzmu"

Formułowanie się obrazu świata podyktowane teorią ewolucji domaga się ponownego określenia miejsca człowieka w świecie przyrody. Jedną z filozoficznych teorii dokonującej ontologicznej interpretacji procesów ewolucyjnych wszechświata jest emergentyzm, który zauważa pojawiające się w biegu ewolucji "nowe jakości". Na ile teoria emergencji może przyczynić się do uchwycenia duchowego wymiaru człowieka?

ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. USz, Uniwersytet Szczeciński

"Imago Dei. W poszukiwaniu źródeł i znaczenia biblijnej koncepcji antropologicznej"

Imago Dei to formuła stosowana w teologii systematycznej. Korzenie koncepcji antropologicznej, którą się z jej pomocą opisuje, sięgają tekstów biblijnych przypisywanych jednej, konkretnej szkole teologicznej, określanej w biblistyce mianem „kapłańskiej”. Debata nad właściwym znaczeniem tej biblijnej koncepcji imago Dei toczy się od wieków. Aktualne analizy egzegetyczne, wykorzystując z powodzeniem materiał archeologiczny, pozwalają nie tylko na nowe spojrzenie na samo rozumienie tej kapłańskiej koncepcji, ale odkrycie zarazem, że nie pozostała na tylko „samotna wyspą” w obrębie tekstów kapłańskich, lecz doczekała się wyraźnej modyfikacji w obrębie innych tekstów z tzw. „prehistorii biblijnej”. Dopiero razem odczytane Rdz 1 -3 pozwalają w pełnym sensie odkryć treść tej koncepcji, jej korzenie, zalety i słabości, a wreszcie ostateczne znaczenie w kanonicznym kształcie Starego Testamentu.

ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII, WTST UPJPII

"Specyfika człowieka jako stworzenia a ewolucja"

Plan sympozjum

 • 8. 30 - Rozpoczęcie
 • 8. 40 - Słowo bp. Andrzeja Jeża
 • 8. 50-9.20 - I prelegent
 • 9.20-10.10 - II prelegent
 • 10.10-10.30 - przerwa
 • 10.30–11.00 - III prelegent
 • 11.00-11.30 - IV prelegent
 • 11.30–12.00 - dyskusja
 • 12.15-13.15 - przerwa obiadowa
 • 13.15-13.45 - V prelegent
 • 13.45-14.15 - VI prelegent
 • 14.15-14.30 - przerwa
 • 14.30-15.00 - VII prelegent
 • 15.00-15.30 - Dyskusja i zakończenie
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama