Nowy numer 3/2021 Archiwum

Zanim powiesz „tak”

O potrzebie konfrontacji, potędze łaski, niedocenianym przebaczeniu i okazywaniu miłości mówi ks. prał. Rafał Wierzchanowski, przewodniczący Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Bogactwo i odmienność duchowa każdego człowieka, połączone ze stale zmieniającym się kontekstem społecznym, sprawiają, że trudno podać niezawodną receptę na udane małżeństwo. Psychologowie i doradcy życia rodzinnego słusznie podkreślają, że nie ma udanego małżeństwa bez przygotowania. Tak więc zanim młodzi ludzie zdecydują się na sakramentalne „tak”, powinni najpierw skonfrontować ze sobą osobistą wizję małżeństwa i rodziny oraz opracować plan wychodzenia z kryzysów. Ta swego rodzaju konfrontacja wartości i priorytetów życiowych ma miejsce chociażby podczas katechez przedślubnych.

Wtedy kandydatom do małżeństwa przypomina się katolicką koncepcję małżeństwa i rodziny, a oni sami odpowiadają na pytania dotyczące na przykład rozumienia praw i obowiązków małżeńskich, stosunku do potomstwa czy też sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kościół, zatroskany o trwałość małżeństw i jedność rodzin, nieustannie stara się odczytywać znaki czasu i podsuwać małżonkom narzędzia, dzięki którym będą mogli zwycięsko wyjść z kryzysów i uczynić swoje życie radosnym powołaniem. Wydaje się, że szczególnie dziś potrzeba dowartościowania sakramentalności przymierza małżeńskiego. Nierzadko zdarza się, że w staraniach o udany związek strony zapominają o konieczności rozwoju własnej wiary i pogłębiania osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. To z kolei sprawia, że małżeństwa dość często błądzą w życiowych decyzjach, a w powziętych staraniach tracą świadomość potęgi łaski Bożej. Ten deficyt powoduje także, że małżonkowie szybko tracą z pola widzenia doniosłość przysięgi małżeńskiej. Doświadczenie pokazuje, że małżonkowie żywo praktykujący wiarę o wiele łatwiej pokonują pojawiające się problemy. Przypominają się słowa Jezusa zapisane w Ewangelii św. Jana: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). Niezbędnym warunkiem udanego życia małżeńskiego jest również troska o wzrost miłości między małżonkami, która ze swej natury ma wymiar ofiarny. O tej miłości pięknie pisze papież Franciszek w adhortacji „Amoris laetitia” (n. 89–64). Wychodząc od Hymnu o miłości św. Pawła, wskazuje, że codzienna miłość małżeńska winna wyrażać się w cierpliwości, życzliwości, dobrych słowach, pokorze, przebywaniu ze sobą, uprzejmości, łagodności, wytrwałości i przebaczeniu. To ostatnie jest szczególnie ważne dzisiaj, choć niedoceniane. Stąd pojawiają się postulaty dotyczące docenienia w ustawodawstwie państwowym instytucji mediacji małżeńskiej i separacji. Wszystko po to, aby małżonkowie dali sobie nową szansę i uchronili siebie i dzieci przed dramatycznymi skutkami rozwodu. Wracając do miłości, warto zachęcić małżonków, by jej okazywanie nie było zarezerwowane jedynie na specjalne okazje. Chodzi o to, by w zwykłe dni nie zabrakło budujących słów i gestów czułości. Tylko serce otoczone miłością może się radować, a miłość wydawać właściwe owoce. Miłość małżeńska z jednej strony manifestuje się w radości – przez co włącza się w promocję tego powołania, z drugiej natomiast przez wydanie na świat potomstwa staje się ważnym ogniwem ewangelizacji świata, do której należy nie tylko przekazywanie dzieciom otrzymanego skarbu wiary, ale również rozprzestrzenianie zasad cywilizacji życia. Te zasady zostały na nowo przypomniane przez fakt kanonizacji papieża Pawła VI.

Synodalny rachunek sumienia

Czy w obliczu poważnego kryzysu małżeństwa i rodziny przeciwdziałam biernemu poddawaniu się krzywdzie i popadaniu w bezradność oraz krzywdzeniu bliskich rozwodem i zawieraniem nowego, cywilnego związku? Czy pomagam krzywdzonemu małżonkowi w podjęciu kroków, które stwarzają szansę na poprawę sytuacji małżeńskiej?

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama