Nowy numer 2/2021 Archiwum

To odpowiedź na słabnącą kondycję

Zakończył się pierwszy rok synodowania, który był poświęcony rodzinie. Co nowego wniesie w jej życie?

W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie 27 kwietnia odbyła się II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej, podczas której ponad 300 osób powołanych na synod jednogłośnie przyjęło dokument „Duszpasterstwo małżeństw i rodzin w diecezji tarnowskiej”. – Dziękuję całej Komisji Małżeństw i Rodzin za pracę nad tym dokumentem. Powstał on jako dzieło wspólnoty – podkreślał ks. Piotr Cebula, przewodniczący komisji, mówiąc o współpracy wszystkich wspólnot rodzinnych i małżeńskich istniejących w diecezji tarnowskiej. Przy komisji posługuje także 56 konsultorów – specjalistów w dziedzinie małżeństwa i rodziny.

Wyzwania – związki niesakramentalne, rozłąka, kryzys, porzucenie...

Ks. Piotr Cebula, omawiając dokument, wskazywał na niektóre wyzwania dla duszpasterstwa. Praca parafialnych zespołów synodalnych pokazała, jak wiele jest trudności małżeńskich, rodzinnych pęknięć spowodowanych rozłąką emigracyjną. Dokument omawia ponadto kwestie dotyczące wsparcia małżeństw i rodzin przeżywających kryzysy oraz rolę, jaką w tym względzie odgrywają kapłani. Mowa jest również o towarzyszeniu osobom żyjącym w sytuacjach nieprawidłowych i żyjącym w pojedynkę, tzw. singlom, ale i tym skrzywdzonym, porzuconym przez małżonka sakramentalnego. Z tematem towarzyszenia osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych zmierzył się ks. Adam Nita, tłumacząc, jak wielkim wyzwaniem jest dzisiaj ta sytuacja dla Kościoła. W dokumencie jest również skierowana do duszpasterzy zachęta do tworzenia grup składających się z osób będących w stanie wdowieństwa, które systematycznie mogłyby się spotykać. Są też wskazania, by rozwinąć propozycje rekolekcji dla małżonków, celebrować w parafiach jubileusze małżeńskie z odnowieniem przyrzeczeń, rozwinąć propozycję spotkań formacyjnych dla tych, którzy przeżywają trudności, m.in. utracili dziecko, doświadczają bezdzietności, wychowują dzieci niepełnosprawne. Zdaniem synodu małżeństwo potrzebuje dzisiaj promocji i zdecydowanej obrony, gdy podważany jest jego sens, istota oraz społeczne i kościelne znaczenie. Jest zachęta m.in. do stałej, regularnej modlitwy za małżeństwa i rodziny, objęcia szczególną troską młodych małżeństw, tworzenia róż różańcowych rodziców modlących się za dzieci.

Zmiany w katechizacji przedmałżeńskiej

Oficjał sądu biskupiego ks. Rafał Wierzchanowski podkreślał, jak ważne dzisiaj jest przygotowanie do małżeństwa i związana z nim katechizacja. Temu zagadnieniu dokument poświęca aż 19 punktów. – To odpowiedź na słabnącą kondycję współczesnych małżeństw. Aby się o niej przekonać, wystarczy zajrzeć do statystyk rozwodowych – mówił oficjał, przywołując także statystki spraw wnoszonych do Sądu Biskupiego w Tarnowie na przestrzeni dziesięcioleci i ostatnich lat. Z analizy sądowej wynika, że przyczynami, które najczęściej powodują rozpad wspólnoty małżeńskiej, jest słaba wiara narzeczonych, często sprowadzona do obrzędowości, tradycji i akceptacji tylko niektórych zasad. – Zaskakuje fakt, że młodzi pochodzący z rodzin katolickich, zawierając sakrament małżeństwa, nie upatrują swojej siły i mocy w łasce sakramentalnej oraz wspólnej modlitwie – zauważył ks. Rafał Wierzchanowski. Z tego faktu wynika kilka koniecznych zmian w katechizacji przedmałżeńskiej, która musi być prowadzona wielopłaszczyznowo, najlepiej w formie warsztatowej, gdzie kapłana wspierałby zespół ekspertów – mediatorzy rodzinni, specjaliści nauk medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, prawniczych, społecznych i ekonomicznych, ale także doradcy życia rodzinnego i małżeństwa dające świadectwo życia sakramentalnego.

Nasze „my” z Nim

O pięknie sakramentu małżeństwa podczas II Sesji Plenarnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej mówili, a raczej świadczyli, Iwona i Andrzej Bernachowie z Domowego Kościoła. Sami przyznali, że biorąc ślub, nie zdawali sobie do końca sprawy z przymierza, jakie zawierali wówczas z Bogiem. Przypominali, że sakrament małżeństwa to właśnie przymierze – układ trzech osób: małżonkowie i Bóg. – Bóg jest wierny przymierzu zawsze, dlatego Jego miłość nie zawodzi nigdy i to jest siłą sakramentu małżeństwa – mówili. – Zawieramy przymierze na wszystko. Na wszystko dobro i na wszystko zło, na życie na co dzień. Nie stwarzamy sobie żadnej furtki i żadnej taryfy ulgowej. Zawsze ty i tylko ty, i tylko z tobą; wyłącznie wówczas powstanie nasze „my” z Nim, Bogiem samym, który jest przy nas zawsze – dodali. O bardzo ważnej roli nowych form duszpasterstw stanowych przekonywali Magdalena Kleczyńska z „Obdarowanej” i Piotr Smajdor ze wspólnoty Mężczyzn św. Józefa. Mówili o odkrywaniu w nich kobiecości i męskości, kiedy w świecie za wszelką cenę chce się te różnice zacierać, i wsparciu, jakie są w stanie dać sobie kobiety czy mężczyźni w swoim gronie.

Chrystus wczoraj, dzisiaj i jutro

Za zaangażowanie w poszczególnych komisjach synodalnych i parafialnych zespołach synodalnych dziękował także biskup tarnowski Andrzej Jeż. – Bardzo istotne było i jest pogłębione przeżywanie synodalnych niedziel, dzięki którym wszyscy diecezjanie mogą na bieżąco uczestniczyć w synodzie i podejmować m.in. tematy, które rozważamy i dyskutujemy podczas spotkań parafialnych zespołów synodalnych. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami, najpierw tymi krytycznymi. To jest bardzo ważne w kontekście prac synodu. Zgromadzona w ten sposób wiedza pomaga w realizowania najważniejszego celu synodu, którym jest obranie takich kierunków pracy duszpasterskiej, które najskuteczniej dopomogą naszym diecezjanom na drodze zbawienia – mówił biskup, otwierając obrady. Kończąc je, przywołał hasło synodu „Kościół na wzór Chrystusa”. – Dostrzegamy tendencje i pokusę we współczesnym Kościele, aby zmienić pewne priorytety, zastosować pewnego rodzaju odwrotność – Chrystus na wzór Kościoła – zauważył biskup, odwołując się do ostatniego listu Benedykta XVI, w którym papież senior pisał o przyczynach kryzysu Kościoła. – Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że Kościół tworzony jest na wzór Chrystusa. Chrystus wczoraj, Chrystus dzisiaj i Chrystus jutro – powtarzał bp Andrzej Jeż, podkreślając wagę tradycji, mówiąc o odwadze w szukaniu nowych sił, ale i wykorzystywaniu współczesnych kryzysów małżeństwa i rodziny do wypracowania zaangażowanych form życia duszpasterskiego. – Dobrzy żeglarze mogą wichurę wykorzystać do tego, aby szybciej przemieszczać się statkiem. Myślę, że wiele negatywnych zjawisk, które są we współczesnej kulturze, jeżeli tylko będziemy wierni Chrystusowi, można wykorzystać tak, aby łódź Kościoła popłynęła mocniej, silniej i bardziej zdecydowanie – dodał. – Jeżeli jesteśmy wierni Chrystusowi, Ewangelii, Duchowi Świętemu w Kościele, jeżeli doświadczamy tego, że jesteśmy wspólnotą Boga Ojca, wtedy zawsze jesteśmy nowocześni, pójdziemy dalej, bo Chrystus, wędrując razem z nami, jest jutrem i spełnieniem eschatologicznym – przekonywał biskup, zachęcając do odważnych i dalekosiężnych działań, ale takich, które będą przemodlone i zawsze zanurzone w Źródle.

Z rodzin do parafii

II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej zakończyła pierwszy rok synodowania, który był poświęcony rodzinie. Ks. Andrzej Dudek z Komisji Głównej przedstawił sprawozdanie z prac wszystkich 13 komisji synodalnych. Niektóre z nich już wypracowały konieczne instrukcje, regulaminy i statuty, przygotowywane są kolejne. Każdy zespół pracuje nad końcowym dokumentem. O tym, jak przebiegają prace w parafialnych zespołach synodalnych, mówiła z kolei Agnieszka Juszczyk z sekretariatu V SDT. To w nich co miesiąc dyskutowane są zagadnienia przedstawiane przez synod. W ostatnim roku tematycznie skoncentrowane były one wokół rodziny, obecnie dotyczyć będą parafii, a w kolejnym roku ewangelizacji. Zdecydowano także o zmianie sposobu konsultacji prowadzonych w parafialnych zespołach synodalnych. Wcześniej polegał on na odpowiedzi na konkretne pytania, teraz konsultacja dotyczyć będzie konkretnych fragmentów dokumentów, regulaminów czy instrukcji, które są tworzone przez poszczególne komisje synodalne.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama