Nowy numer 2/2021 Archiwum

Bądźcie świadkami!

Dary Ducha Świętego wylane na młodych, aby wydać plon, muszą zostać zasiane na przygotowaną glebę.

Bierzmowania w dekanatach zakończyły się 6 czerwca. Biskupi, szafarze sakramentu, bierzmują jeszcze w parafiach w ramach wizytacji kanonicznych. W tym roku prawie 30 tys. młodych przyjęło dary Ducha Świętego. Mówił o nich w homilii wygłoszonej w Wierzchosławicach abp Henryk Nowacki. – Dary te – to ziarno – mają wydać plon. Musi to być ziarno silne, musi mieć dobrą ziemię, by mogło owocować. Na jaką glebę pada łaska Boga w waszym przypadku? – pytał kandydatów abp Nowacki.

– Jesteście na pewno dobrą ziemią, mam nadzieję, że dobrze przygotowaną, ale czuwajcie, by dobrze te dary przyjąć, by z nich właściwie korzystać, bo przyjmujecie je nie tylko dla siebie, ale dla innych, by dzielić się sobą z innymi, swoją wiarą, entuzjazmem, chrześcijańską radością, by wspólnie budować Kościół – wyjaśniał abp Henryk Nowacki. W Ciężkowicach bp Stanisław Salaterski wskazał młodym, gdzie widać działanie Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego. – Duch Święty przyczynia się za nami w pragnieniach, których nie umiemy wyrazić słowami. To Duch Święty dopełnia nasze nieudolne słowa swoją miłością i światłem. Wylanie Ducha Świętego staje się udziałem wiernych, gdy przyjmują sakramenty święte, zwłaszcza te dające życie nadprzyrodzone: chrzest święty, sakrament pojednania. Duch Święty działa, gdy rozeznajemy nasze talenty i powołanie, w które nas Bóg wyposażył, byśmy służyli innym ludziom, służyli Kościołowi, służyli Jezusowi – wytłumaczył. Młodych zachęcił, by stali się jeszcze bardziej czytelnymi i widocznymi, szlachetnymi, przykładnymi ludźmi, świadkami Jezusa Chrystusa.

Mądrzej żyć, odważniej wierzyć

Ania Błocho z Radgoszczy – Napełniamy się darami Ducha Świętego. Od nas zależy, czy i jak z nich skorzystamy. Na rozpakowanie tych darów nie mam innego patentu niż modlitwa, troska o życie duchowe, łaskę uświęcającą. Myślę, że to potrzebne, by żyć pełnią darów Ducha Świętego. Zaczynamy swoją drogę na własny rachunek. Nie jest za wcześnie ani za późno. Wiek 15–16 lat to taka ostatnia chwila, żeby spotkać się w Kościele z częścią młodych, którzy są już na krawędzi obecności we wspólnocie. Dużo zależy tu od rodziny. Ale jeszcze więcej od rówieśników, którzy mogą pokazać drogę do Kościoła. Ja już znalazłam w nim swoje miejsce.

Amelia Ogar z Wierzchosławic – Jestem świadoma tego sakramentu, mam wiedzę, ale myślę, że ważniejsza jest duchowa gotowość pójścia za Duchem Świętym, otwarcia się na Jego natchnienia, na łaskę Bożą. To odpowiedni moment, by w Kościele poczuć się dorosłym, wziąć odpowiedzialność, zaangażować się. Na patronkę bierzmowania biorę Maryję, Matkę Jezusa. To wzór do naśladowania. Ona jest także drogą prowadzącą do Boga. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Wojtek Brończyk z Ciężkowic – Przystępując do bierzmowania, mam świadomość, że jego przyjęcie to jakby początek. Ten sakrament pomaga, pomoże nam mądrzej żyć, odważniej wierzyć. Dojrzałość oznacza zaangażowanie w życie Kościoła. Od 3 lat jestem lektorem, tu widzę i odnajduję swoje miejsce w parafii. Moim patronem chrzcielnym i z bierzmowania jest św. Wojciech. Podziwiam go za odwagę w głoszeniu Ewangelii. Dziś też trzeba odwagi. Odwagi w publicznym opowiedzeniu się za Jezusem i Kościołem. Trzeba też odwagi, by nie ulec pokusom, bylejakości.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama