Nowy numer 2/2021 Archiwum

G.R.O.M. - czyli godzina rozeznawania otoczona modlitwą

Ks. Tomasz Rąpała zachęca do modlitwy o odwagę dla młodych mężczyzn. Kościół potrzebuje ludzi Boga.

Pamiętacie, co oznacza skrót G.R.O.M.? Znacie go z ubiegłego roku.

G. - godzina
R. - rozeznawania
O. - otoczona
M. – modlitwą

Ludzie młodzi bardzo potrzebują modlitwy, szczególnie w tym czasie, kiedy podejmują ważne decyzje. Przez cały miesiąc sierpień módlmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz Litanią do bł. Ks. Romana Sitki o odwagę w podjęciu decyzji wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie dla chłopców naszej tarnowskiej diecezji. Można także włączyć tę intencję w inne praktyki modlitewne.

Kościół potrzebuje dziś ludzi Boga, a seminarium duchowne to dom tworzony przez ludzi odkrywających miłość Jezusa i pragnących tą Jego miłość rozdawać wszystkim. W Ewangelii św. Marka mamy zapisane, że Jezus powołuje Dwunastu, „aby byli z Nim i aby mógł wysłać ich do głoszenia nauki” (por. Mk 3,14). Dlatego w seminarium najpierw spotykamy Jezusa, żeby potem ogłaszać, że On żyje, że jest Zbawicielem. Dlatego ani w seminarium, ani w kapłaństwie nie ma nudy! Bo Bóg nie jest nudny!

2 września – to termin egzaminu wstępnego do seminarium. Zapraszamy https://www.wsd.tarnow.pl/powolani/kandydaci

Wszystkich zapraszamy do modlitwy o odwagę dla młodych mężczyzn w podjęciu właściwej decyzji.

Dziekujemy!

Błogosławiony Księże Romanie
Męczenniku Oświęcimia
Męczenniku cierpiący za wiarę
Wzorze życia kapłańskiego
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa
Miłośniku modlitwy
Żarliwie adorujący Chrystusa w Eucharystii
Wzorze niezachwianej ufności
Wzorze znoszenia cierpień
Miłośniku umartwienia i pokuty
Wielki czcicielu Matki Bożej
Wzorze pracowitości i pokory
Apostole dobrego przykładu
Wzorze miłości Boga i bliźniego
Ukazujący ludziom ideał życia
Pociągający ludzi dobrocią i radością
Dostrzegający potrzebujących i biednych
Zdobywający serca mocą słowa Bożego
Nauczający bardziej przykładem niż słowem
Wychowawco powołanych do kapłaństwa
Przyjacielu młodzieży
Pragnący oddać swe życie za wolność innych
Znoszący upokorzenia z cierpliwością
Pełen poświęcenia dla chorych i cierpiących
Umacniający współwięźniów na duchu
Spieszący z kapłańską posługą skazańcom
Przykładzie przebaczenia wrogom
Oddany sprawie Boga i ojczyzny
Niosący światu dobro i pokój
Chlubo naszej ziemi
Wielki nasz orędowniku u Boga

K: Módl się za nami błogosławiony księże Romanie

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Panie nasz Boże, w Twoim królestwie błogosławieni są ci, którzy znoszą prześladowanie dla sprawiedliwości, daj nam naśladować wielką cierpliwość błogosławionego Romana męczennika, kapłana i wychowawcy, który służył Tobie, Kościołowi i bliźnim, abyśmy mogli uczestniczyć w jego chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama