Nowy numer 3/2021 Archiwum

PFRON pomoże podopiecznym Caritas

210 tysięcy złotych umożliwi siedmiu podopiecznym Caritas korzystanie z różnorodnych form wsparcia w ramach programu "Rehabilitacja 25+".

Łączna suma środków przeznaczona na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” w województwie małopolskim wynosi 1 147 500 zł - to kwota dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. W ramach zawartych siedmiu umów w roku szkolnym 2019/2020 w małopolsce objętych wsparciem zostanie 39 osób. Beneficjentami programu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną po 25 roku życia, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). W czasie realizacji projektu będą prowadzone zajęcia terapeutyczne, opiekuńcze oraz usprawniające dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Umowy zawarto z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Koło w Miechowie, Koło w Zakopanem, Koło w Nowym Targu, Koło w Wolbromiu) oraz z Niepublicznym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym „Gromadka” z Nowego Sącza. Beneficjentami programu będą także podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie.

Dyrektor małopolskiego PFRON Marta Mordarska podpisała także umowę z Caritas Diecezji Tarnowskiej reprezentowanym przez księdza dyrektora Zbigniewa Pietruszkę. Caritas po raz pierwszy korzysta z dofinansowania w ramach programu „Rehabilitacja 25+”. Kwota 210 tys. zł ze środków PFRON umożliwi siedmiu podopiecznym Caritas korzystanie z różnorodnych form wsparcia, m.in. zajęć usprawniających, rozwijających samodzielność czy aktywizujących zawodowo. Przewidziano także pomoc psychologa, a nawet doskonalenie wiadomości i umiejętności poprzez praktyczne zajęcia w ogrodzie terapeutycznym.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama