Nowy numer 32/2022 Archiwum

Maryjna pobożność w czasach Ojców Kościoła

Od samego początku chrześcijan interesowała postać Maryi i to, o czym nie wspominają żadne ewangelie.

Polecana lektura:

  • Akathistos. Bizantyjski hymn dziękczynny ku czci Matki Bożej z VI w., tłum. M. Bednarz, „Znak” 1965, nr 5(131), s. 636 – 647.  
  • B. Czyżewski, Maryja jako Ucieczka grzeszników w nauczaniu Ojców Kościoła, „Salvatoris Mater”, 14(2012), nr 1 -4, s. 58 – 69.
  • W. Kania, Maryjność Ojców Syryjskich, „Vox Patrum” 8(1988), z. 15, s. 939 – 949.
  • W. Misztal, Wiara w pośrednictwo Maryi oraz Jej kult w duchowości pierwszych chrześcijan, „Salvatoris Mater” 4(2002), nr 3, s. 232 – 251.
  • M. Starowieyski, Najstarszy opis mariofanii, „Vox Patrum” 8(1988), z. 15, s. 735 – 744.
  • N. Widok, Świętość Maryi w refleksji Ojców Kościoła. Stanowisko Jana Chryzostoma, w: J. Królikowski, (red.), Święty wyjątek. Niepokalane Poczęcie Maryi. II Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne, 25 września 2004, Kraków 2004, s. 41–59.
 

[1] Por. Protoewangelia Jakuba,4,1 – 5,2.

[2] Por. Ewangelia Pseudo – Mateusza, 6,1-3.

[3] Por. Protoewangelia Jakuba,12,2-3.

[4] Por. Protoewangelia Jakuba, 15, - 16.

[5] Dokumentuje to zwł. Protoewangelia Jakuba, 19 – 20.

[6] Za: L. Gambero, Maria nel pensiero dei padri della Chiesa, Torino 1991, s. 105.

[7] Por. Orygenes, Przeciw Celsusowi, 1,51.

[8] Por. Klemens Aleksandryjski, Kobierce,7,16.

[9] Por. Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza, 10,17.

[10] Por. Augustyn, O świętym dziedzictwie, 4,4.

[11] Por. Grzegorz z Tours, Miraculorum libri VIII, 1,4.

[12] Jako pierwszy wspomina o nich Grzegorz z Tours, Miraculorum libri VIII,1,18.

[13] Święty Grrzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, 24,9-11, Warszawa 1967, 265 – 267.

[14] Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. M. Starowieyski, Poznań 2018, s. 805.

[15] Por. Grzegorz z Nyssy, O życiu Grzegorza Cudotwórcy. 

[16] Sozomen, Historia Kościoła, 7,5, tłum. S. Kazikowski. ,

[17] Por. Grzegorz Wielki, Dialogi, 4,18.

[18] Por. Łk 2,25.

[19] Por. Mt 12,46-50.

[20] Bazyli Wielki, Listy, 260,9, tłum. W. Krzyżaniak.

[21] Por. Jan Chryzostom. Homilie do Ewangelii według Mateusza, 44.2.

[22] Por. Jan Chryzostom. Homilie do Ewangelii według Mateusza, 5,3.

[23] Por. Augustyn, Homilie na Ewangelie św. Jana,119,1-2.

[24] Epifaniusz z Salaminy, Haereses, 78,23.

[25] Por. Orygenes, Przeciw Celsusowi, 1,28 - 39.

« 4 5 6 7 8 »
oceń artykuł Pobieranie..
Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Pytanie

Który z sakramentów jest szczytem chrześcijańskiej modlitwy?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor