Nowy numer 4/2021 Archiwum

95 lat pod płaszczem Królowej Anielskiej

12 maja 1925 r. abp Leon Wałęga erygował parafię w Bielczy.

We wtorek 12 maja minęło 95 lat, odkąd Bielcza stała się parafią. Do tego czasu była tylko ekspozyturą borzęcińskiej parafii, choć od 1908 r. posiadała już piękną - wybudowaną bardzo szybko, bo w dwa lata - murowaną świątynię.

Wcześniej stała tu drewniana kaplica, w której Msze św. odprawiać przyjeżdżał ksiądz z Borzęcina. Jeszcze w czasach średniowiecza, skąd pochodzą pierwsze wzmianki o Bielczy, należeliśmy do parafii Radłów, klucza biskupów krakowskich. I tam na piechotę bielczanie chodzili.

Niespełna wiek cieszymy się u nas parafią Matki Bożej Anielskiej w Bielczy, która przez 95 lat gromadzi nas w 112-letniej świątyni, zbudowanej w neogotyckim nadwiślańskim stylu projektu Jana Sas-Zubrzyckiego. Naszą wspólnotę tworzy obecnie 1 350 wiernych w 450 rodzinach, mieszkających w 400 domach.

Myśląc o 95 latach historii naszej bieleckiej parafii, przywołuję duszpasterzy, którzy ją duchowo i materialnie kształtowali...

Ks. dr Jakub Górka, urodzony w 1864 r. w Borzęcinie. Wykładowca historii Kościoła w WSD w Tarnowie. To on pierwszy skutecznie poprosił biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę o przysłanie stałego duszpasterza do Bielczy.

Ważnym wydarzeniem w historii parafii była peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego.   Ważnym wydarzeniem w historii parafii była peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Pierwszym stałym duszpasterzem z tytułem ekspozytora w Bielczy był ks. Jan Tokarz. Objął bielecką placówkę 1 lipca 1903 roku. Niestety, nasi rodacy cieszyli się kapłanem tylko niecały rok. Ksiądz Tokarz wyjechał z Bielczy do Stanów Zjednoczonych. Parafia pozostała bez duszpasterza przez 2 miesiące. W tym czasie nasi praojcowie na czerwcową i lipcową niedzielną eucharystię znowu pieszo wędrowali do Borzęcina, pomimo stojącej w Bielczy drewnianej kaplicy z XIX wieku.

Nastał 1 sierpnia 1904 roku. Biskup Leon Wałęga przysyła kolejnego duszpasterza. Jest nim urodzony w 1878 r. w Borusowej ks. Paweł Szczygieł. Były wikariusz z Borzęcina. W Bielczy zostaje mianowany ekspozytorem wikariuszem administratorem na prawach proboszcza. To za jego starania w ciągu 2 lat została wybudowana w czynie społecznym ta nasza piękna kamienno-ceglana parafialna świątynia. Był także założycielem OSP w Bielczy. Nasi dziadowie opowiadali o ks. Szczygle: "wspaniały kapłan jeżdżący na koniu". Duszpasterzował u nas przez 4 lata do 1908 roku. Wiemy, że już jako emeryt w Roćmirzowej w 1942 r. został aresztowany przez gestapo, więziony w Nowym Sączu, Tarnowie. Zmarł w Auschwitz w Oświęcimiu w 1942 roku.

Anielskie przedstawienie w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy.   Anielskie przedstawienie w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy.
Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Trzecim duszpasterzem - wikariuszem eksponowanym w Bielczy - był ks. Jan Puskarz, urodzony w Zawadzie. Przybył do parafii 1 sierpnia 1908 r. i duszpasterzował u nas przez 3 lata. Za jego staraniem zrobiono u nas ogrodzenie kościoła i zakupiono dawne pole młynarskie spod biskupiego młyna w Bielczy. W księdze protokołów Rady Gminnej, która wówczas u nas działała, zapisano, że był serdecznym kapłanem. Zmarł w rodzinnej miejscowości w 1959 r. w Zawadzie.

Ksiądz Alojzy Całka to czwarty kapłan wpisujący się w historię naszej parafii. Od 1911 do 1923 r. wikariusz eksponowany w Bielczy. Przez 12 lat pobytu w Bielczy zapisał się w jej historii jako gorliwy, ale surowy i wymagający kapłan. Były to czasy I wojny światowej i początków odzyskania niepodległości. Nasza świątynia była jeszcze ekspozyturą. Zmarł w wyniku pobicia przez gestapo w 1944 roku. Spoczywa na parafialnym cmentarzu w Nowym Rybiu.

Matka Boża jest czczona w leśnej kaplicy Na Górach.   Matka Boża jest czczona w leśnej kaplicy Na Górach.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Pierwszym proboszczem w naszej parafii był ks. Jan Chmiel. Przybył do parafii 1 sierpnia 1923 roku. Podczas 5 lat swojej pracy w Bielczy dał się poznać jako aktywny, pełen zapału duszpasterskiego kapłan, zatroskany o życie religijne i sprzęty kościelne w parafii, założyciel Spółdzielni Mleczarskiej w Bielczy z jej 11 filiami i założyciel bractw kościelnych w Bielczy.

Ksiądz Stanisław Smoła przez 21 lat był proboszczem w Bielczy. Z naszymi dziadkami przeżył tu II wojnę światową. Mimo niełatwych czasów okupacji niemieckiej gorliwy i wymagający od siebie i innych duszpasterz. Podupadł tu na zdrowiu. To spowodowało przeniesienie go do Poręby Radlnej, gdzie po 5 latach zmarł i tam spoczywa na cmentarzu.

Ksiądz Marcin Kołodziej, urodzony w 1883 r. w Bielczy. Nasz rodak wyświęcony na kapłana w latach budowy tej świątyni (w 1907 r.). W latach 1910-1913 był wikariuszem w Radłowie i katechetą bł. Karoliny Kózkówny. Proboszczował w Tylmanowej. Na zakończenie I wojny światowej przeniósł się do diecezji podlaskiej. Tam zachorował na gruźlicę. W celach leczniczych przeniósł się do Zakopanego. W Zakopanem miał własną willę na Antałówce. Tam był kapelanem sanatorium nauczycielskiego i PCK.

W czasie okupacji niemieckiej wysiedlony przez Niemców, rezydował u nas, w Bielczy. Tu rozbudził nabożeństwo do NSPJ tak, że w pierwsze piątki miesiąca był pełen kościół ludzi, przyjmował Komunię św. wynagradzającą Sercu Bożemu. Nocami spowiadał tu w świątyni partyzantów i prowadził dla nich nabożeństwa. Zmarł w 1944 roku. Spoczywa przy odnowionym pomniku na naszym parafialnym cmentarzu.

Przy plebani istnieje pl. Matki Bożej.   Przy plebani istnieje pl. Matki Bożej.
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Ksiądz Walenty Mróz przez 2 lata był u nas administratorem, Przybył na zamianę z Poręby Radlnej z proboszczem ks. Stanisławem Smołą. Zapisał się jako ksiądz społecznik. Poprawiał kościół i budynki parafialne po zniszczeniach wojennych.

Ksiądz Florian Dutkiewicz. Od 1 sierpnia 1951 r. proboszczował u nas przez 6 lat. Za jego pobytu pojawiła się polichromia na ścianach naszej świątyni. Ksiądz Tadeusz Cyz to pierwszy wikariusz w naszej parafii w 1956 roku. Ksiądz mgr Stefan Matys to kolejny wikariusz w Bielczy w latach 1956-1957.

Ksiądz dr Jan Kos - od sierpnia 1955 roku. Przeszedł z kurii diecezjalnej na probostwo do Bielczy. Proboszczował u nas przez 4 lata. Doktor teologii, sędzia Sądu Diecezjalnego, pozostawił po sobie wiele artykułów pisanych w Currendzie. Ksiądz mgr Edward Norek 3 lata proboszczował u nas w Bielczy, kładąc nacisk na nabożeństwa parafialne. Ksiądz Franciszek Krzemień od 1964 roku. Proboszcz w Bielczy przez 16 lat: wybudował nową plebanię i budynek gospodarczy. Miał również udział w trudnych spornych sprawach własności.

Ksiądz Jan Łatka - od 1980 r. proboszcz w Bielczy przez 8 lat. Zapisał się w historii bieleckiej parafii jako gorliwy duszpasterz, powiększył i ogrodził cmentarz, przygotował plany kaplicy cmentarnej. Niestety ciężka choroba, paraliż, spowodowała, że przeszedł do Domu Księży Emerytów do Tarnowa.

W 2020 roku parafia otrzymała relikwie św. Jana Pawła II od kard. Stanisława Dziwisza. Po lewej: ks. proboszcz Artur Urban.   W 2020 roku parafia otrzymała relikwie św. Jana Pawła II od kard. Stanisława Dziwisza. Po lewej: ks. proboszcz Artur Urban.
Archiwum parafii

Ksiądz Józef Bogusz urodzony w 1911 r. w Bielczy. Od 1982 r. przez 6 lat był rezydentem i administratorem na czas choroby ks. Jana Łatki. W czasie choroby proboszcza służył pomocą duszpasterską i napisał kronikę parafii.

Ksiądz Stanisław Kudlik, 20-letni proboszcz naszej parafii. Ceniony i dobrze znany nam do dziś. Obecnie jest proboszczem w Przecławiu. Ksiądz Andrzej Dydo to 3 wikariusz w naszej parafii. Za czasów proboszcza Stanisława Kudlika po powrocie z 3-letniej pracy w duszpasterstwie wojskowym od 1995 r. przez 12 lat służył nam pomocą duszpasterską. Zapisał się w naszej pamięci jako wymagający katecheta i organizator wakacyjnych oaz.

Ksiądz Tadeusz Kubala 9 lat proboszczował w naszej parafii. Również dobrze znany nawet przez najmłodsze pokolenie bielczan. Obecnie proboszcz parafii Rzezawa.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama