Nowy numer 25/2022 Archiwum

Modlitwa sakramentami

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że "sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi".

Zakończenie

Sakramenty to spotkanie żywego Boga z wolnością człowieka. Spotkanie, które staje się swoistego rodzaju modlitwą – dialogiem między Bogiem i człowiekiem. To spotkanie w siedmiu odsłonach obejmujących tajemnicę całego ludzkiego życia, życia, które jedynie zmienia się, ale się nie kończy. Człowiek ochrzczony, przyjmując sakramenty z wiarą, jak na modlitwie: zaprasza niejako Boga do swojego życia, z Nim zaczyna dzielić swoją codzienność i przeżywać ją w świetle Bożej prawdy i miłości. Tu także doświadcza Bożego wsparcia – łaski, Bożej obecności. Tu w końcu odnawia i wzmacnia życiodajną więź z Bogiem, więź przymierza, i w ten sposób zaczyna żyć pełnią życia w Bogu i z Bogiem. I tak sam staje się jakby znakiem widzialnym niewidzialnej, bo Bożej, łaski.

Bibliografia:

  • Jan Paweł II, List apost. Salvifici doloris, 11 lutego 1984.
  • Benedykt XVI, Adhort. apost. Sacramentum caritatis, 22 lutego 2007.
  • Benedykt XVI, Audiencja generalna, 11.01.2012, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120111.html (dostęp: 26.03.2022).
  • Franciszek, Katechezy o darach Ducha Świętego, audiencje generalne od 9 kwietnia do 11 czerwca 2014, https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2014.index.2.html (dostęp: 26.04.2022).
  • Katechizm Kościoła Katolickiego.
  • Frossard, A., Jan Paweł II, „Nie lękajcie się!” Rozmowy z Janem Pawłem II, tłum. A. Turowiczowa, Watykan 1982.
  • Martini, C.M., Sakramenty. Katechezy radiowe, tłum. B. Piotrowska, Kraków 1994.
  • Napiórkowski, S.C., Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984.
  • Schillebeeckx, E., Chrystus, sakrament spotkania z Bogiem, Karków 1966.
 

[1] KKK, 2259-2264.

[2] KKK, nr 1075.

[3] Por. S.C. Napiórkowski, Z Chrystusem z znakach, Lublin 1984, s. 63-64.

[4] E. Schillebeeckx, Chrystus, sakrament spotkania z Bogiem, Kraków 1966, s. 82-83.

[5] KKK, nr 1116.

[6] Por. Mk 10, 52; Łk 22, 61.

[7] J 1, 17.

[8] 1 Kor 4, 1.

[9] Por. Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, 29 czerwca 1943, nr 43.

[10] Por. Schillebeeckx, Chrystus, s. 117.

[11] Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 68, 8.

[12] Napiórkowski, Z Chrystusem z znakach, s. 83.

[13] Zob. K. Rahner, The Theology of the Symbol, w: Theological Investigations, Vol. V, Londyn 1966, s. 242.

[14] Por. M. Hubaut, Prier les sacrements - Accueillir aujourd’hui la vie du Christ de Pâques, Paryż 1991, s. 16.

[15] Schillebeeckx, Chrystus, s. 87.

[16] Sobór Watykański II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 4 grudnia 1963, nr 102.

[17] Sobór Watykański II, Konst. dog. Lumen gentium, 21 listopada 1964, nr 7.

[18] Por. Hubaut, Prier les sacrements, s. 23.

[19] KKK, nr 1130.

[20] Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 60, 3.

[21] Por. KKK, nr 1114-1116.

[22] KKK, nr 1136.

[23] KKK, nr 1129.

[24] Por. Napiórkowski, Z Chrystusem w znakach, s. 82.

[25] KKK, nr 1147.

[26] Por. KKK, nr 1150.

[27] Por. Hbr 8, 5.

[28] KKK, nr 1152.

[29] KKK, nr 1111.

[30] Por. Hubaut, Prier les sacrements, s. 10nn.

[31] Dalsze rozważania inspirowane lekturą: S. Hahn, Swear to God. The Promise and Power of the Sacraments, New York-London 2004, oraz: C.M. Martini, Sakramenty. Katechezy radiowe, tłum. B. Piotrowska, Kraków 1994. Zob. także: C. Pepler, Sacramental prayer, London 1959.

[32] Lumen gentium, nr 61.

[33] Sacrosanctum Concilium, nr 59.

[34] Por. Hubaut, Prier les sacrements, s. 11.

[35] Por. J 2, 3-5; 2Kor 5, 17; Ga 4, 5-7.

[36] Por. 2 P 1, 4.

[37] Franciszek, Katecheza o chrzcie świętym, 15.01.2014.

[38] Dz 19, 6.

[39] Por. 1 Sm 10, 9.

[40] Por. 1 Kor 1, 21.

[41] Franciszek, Katechezy o darach Ducha Świętego, audiencje generalne od 9 kwietnia do 11 czerwca 2014, https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2014.index.2.html (dostęp: 26.04.2022).

[42] Zob. Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, 15 maja 2016, nr 5.

[43] KKK, nr 1324.

[44] Por. 1 Kor 10,16.

[45] Por. 1 Kor 10,17.

[46] Por. Kol 1, 24; Ef 1, 22-23.

[47] Por. Łk 24, 33.

[48] Benedykt XVI, Adhort. apost. Sacramentum caritatis, 22 lutego 2007, nr 66.

[49] A. Frossard, Jan Paweł II, „Nie lękajcie się!” Rozmowy z Janem Pawłem II, tłum. A. Turowiczowa, Watykan 1982, s. 38.

[50] Por. Benedykt XVI, Audiencja generalna, 11.01.2012, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120111.html (dostęp: 26.03.2022).

[51] J 20, 23.

[52] Zob. Jan Paweł II, List apost. Salvifici doloris, 11 lutego 1984 , nr 1nn.

[53] Zob. Dz 14, 23; 20, 17; Flp 1,1; Tyt 1,15-9.

[54] J 13, 4-5.

[55] Łk 22, 19.

[56] J 20, 22-23.

[57] Zob. Hbr 1, 6; 10, 21.

[58] Zob. Ef 5, 31-32.

[59] Por. KKK, nr 1624.

[60] KKK, nr 1609.

[61] KKK, nr 1642.

[62] KKK, nr 1617.

« 13 14 15 16 17 »
oceń artykuł Pobieranie..
Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Pytanie

Który z sakramentów jest szczytem chrześcijańskiej modlitwy?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor