Nowy numer 48/2023 Archiwum

Wychowawcy na współczesne czasy

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców z Tarnowa zaprasza na XI Forum Nauczycieli i Wychowawców dedykowane w tym roku pamięci ks. prof. Michała Drożdża.

Forum jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie co 2-3 lata. Stanowi znaczącą pomoc w rozumieniu aktualnej rzeczywistości dotyczącej wyzwań wychowawczych i społecznych w naszym środowisku i kraju.

- Tegoroczne Forum organizujemy in memoriam członka honorowego KSW - ks. prof. Michała Drożdża, byłego asystenta kościelnego naszego oddziału, który swoją postawą i zaangażowaniem wspierał naszą działalność. Charakter forum wynika z celów przedsięwzięcia osadzonego w realiach życia społecznego, w których toczy się proces wychowania młodego pokolenia. Chcemy pokazać fundamenty etosu wychowawcy i jednocześnie zarysować zagrożenia i wyzwania kultury moralnej nauczyciela, a także podzielić się naszą wspólną troską o wychowanie młodego pokolenia, troską o to, by w wychowaniu dostrzegać człowieka w kontekście wartości - tłumaczy Magdalena Urbańska, prezes tarnowskiego oddziału KSW.

Kanwą do rozważań będą wyjątkowe postaci nauczycieli-wychowawców aktualnych na dzisiejsze czasy: bł. Natalia Tułasiewicz (patronka nauczycieli polskich, nauczycielka), bł. Hanna Chrzanowska (pielęgniarka, nauczycielka), sługa Boża Stefania Łącka (nauczycielka) i ks. prof. Michał Drożdż (nauczyciel akademicki).

Adresatami przedsięwzięcia są mieszkańcy Małopolski, ale i Podkarpacia - z diecezji tarnowskiej. - Zapowiedzieli przyjazd przedstawiciele Oddziałów KSW z Polski - Wrocław, Kraków, Libiąż, Lubliniec, Sędziszów Małopolski. Będą to przede wszystkim wychowawcy, nauczyciele, katecheci, rodzice, studenci i młodzież szkolna klas starszych szkół ponadpodstawowych. Spojrzenie na zagadnienie wychowania z różnych perspektyw pozwoli zatem także na wzajemne zrozumienie międzypokoleniowe - zauważa M. Urbańska.

Forum jest jednodniowe i odbędzie się w Akademii Tarnowskiej 29 listopada w godz. 12-16. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wydarzenie objęli patronatem honorowym: JE ks. bp Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski, Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego i dr hab. Małgorzata Kołpa - Rektor Akademii Tarnowskiej.

Wychowawcy na współczesne czasy   Plakat Forum. materiały organizatora

Program

  • 12.00-12.30 - przedstawienie pt. „… a światło w ciemności świeci” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, przygotowany przez nauczycieli tej szkoły
  • 12.30-13.00 - otwarcie Forum (powitanie i wystąpienia gości)
  • 13.00-13.50 - wykłady (cz.1)
  • 13.50-14.10 - przerwa kawowa
  • 14.10-15.00 - wykłady (cz. 2)
  • 15.00-15.45 - moderowana dyskusja panelowa
  • 15.45-16.00 - zakończenie Forum

Wykładowcy i tematyka wystąpień

1. „O personalistycznych fundamentach działalności naukowo-dydaktycznej ks. prof. Michała Drożdża”

- dr hab. Katarzyna Drąg, doktor nauk humanistycznych, magister filologii polskiej, magister kulturoznawstwa międzynarodowego, doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Filolog, kulturoznawca, medioznawca; dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

2. „Nauczyciel na trudne czasy – Natalia Tałasiewicz”

- dr hab. Teresa Grabińska, prof. Akademii Wojsk Lądowych, doktor fizyki teoretycznej, doktor habilitowany nauk filozoficznych, Autorka prac naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą, poświęconych fizyce kwantowej, kosmologii fizycznej, filozofii przyrody, filozofii nauki, personalizmowi, transhumanizmowi i sekuritologii, prezes Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego “Fides et Ratio” w Krakowie, znawczyni życia bł. Natalii Tułasiewicz;

3. „Czy można zachwycać młodych i być wzorem wychowawcy - Hanna Chrzanowska”

- dr Marzena Florkowska, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, dziennikarka i redaktorka Radia Kraków, autorka i współautorka (razem z mężem Markiem) artykułów i książek dotyczących Hanny Chrzanowskiej, historii i duchowości kamedułów i benedyktynów, ostatnich lat życia Siostry Faustyny; biografka m.in. Hanny Chrzanowskiej, ojca Piotra Rostworowskiego, Ludwika Zarewicza;

4. „Etos nauczyciela - Stefania Łącka”

- ks. dr hab. Jan Bartoszek, tarnowski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany teologii, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, dyrektor Radia Diecezjalnego RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, autor wielu książek, opracowań i artykułów o tematyce duszpasterskiej; dyrektor Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie, diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców diecezji tarnowskiej oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej;

5. Dyskusja panelowa: „Wychowawca XXI wieku - wychowywać, ale jak?”, w której udział wezmą: dr Marzena Florkowska, dr Grażyna Potępa, mgr Małgorzata Rauch, mgr inż. Paweł Knapik

- moderuje: ks. dr hab. Józef Młyński, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o polityce i administracji oraz doktor nauk socjologicznych. Jest profesorem w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w którym pełni funkcję kierownika Katedry Pracy Socjalnej i Służb Społecznych, a także wykładowcą na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie; tematyka jego publikacji oscyluje wokół przestrzeni pracy socjalnej, polityki społecznej, bezpieczeństwa socjalnego oraz problemów i kwestii rodziny.

Owocem Forum jest ponadto publikacja „Wychowawcy na współczesne czasy. Idee-postawy-komunikacja” pod redakcją dr hab. Katarzyny Drąg zawierająca artykuły związane z tematyką (wykłady oraz dodatkowe teksty).

Zapisy na Forum prowadzone są przez stronę internetową www.tarnow.ksw.pl - bezpośredni link do zapisów https://forms.gle/crGfa8p5EvoqJX8PA   lub mailem na adres:    zarzad.tarnow@ksw.pl. Uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy