Nowy numer 23/2023 Archiwum

Pamiętamy modlitwą

Śmierć życia nie targa, lecz je uwydatnia. Wspominamy zmarłych kapłanów, zasłużonych mieszkańców Tarnowa, Nowego Sącza, Dębicy, Mielca i Bochni.

Ks. Franciszek Klag - był emerytowanym proboszczem w Rytrze. Urodził się 20 marca 1940 roku w Jastrzębiu (miejscowości należącej do parafii Czarny Potok). Egzamin dojrzałości złożył w Starym Sączu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 28 czerwca 1964 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Szczucin, Nowy Sącz – św. Małgorzaty, Rzepiennik Biskupi, Szczepanów i Rytro. W latach 1985 – 2009 pełnił urząd proboszcza parafii Rytro. Podczas jego posługi proboszczowskiej został wybudowany nowy kościół parafialny, a także plebania. Ponadto sprawował obowiązki notariusza dekanatu Stary Sącz, a następnie notariusza dekanatu Piwniczna. Należał również do Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej oraz do Komitetu Organizacyjnego do spraw Koronacji Obrazu Matki Bożej w Czarnym Potoku. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii Rytro w charakterze rezydenta. Od 2011 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów przy ul. Pszennej w Tarnowie.

Ks. Stanisław Jakubas - był długoletnim proboszczem parafii w Starym Wiśniczu. Urodził się 30 października 1933 r. w Sufczynie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Karola Pękali 30 grudnia 1956 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach Brzeźnica k. Bochni, Ropczyce i Stary Wiśnicz. Od 1969 do 1986 roku był diecezjalnym referentem ds. środków społecznego przekazu. W latach 1970–2003 pełnił urząd proboszcza parafii Stary Wiśnicz. Ponadto sprawował obowiązki notariusza, a następnie wicedziekana dekanatu Lipnica Murowana. W grudniu 1996 roku został obdarzony godnością kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii Stary Wiśnicz jako rezydent.

Ks. Józef Piszczek - misjonarz w Kongo-Brazzaville. Urodził się w Tylmanowej 25 lipca 1956 roku. Podstawowe wykształcenie zdobył na miejscu, a szkołę średnią ukończył w Krościenku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk  bp. Jerzego Ablewicza 31 maja 1981 roku.

Po przyjęciu święceń pracował w parafii Góra Ropczycka i św. Kazimierza w Nowym Sączu, gdzie był również kapelanem szpitala. W kwietniu 2006 roku został odznaczony przez biskupa tarnowskiego godnością kanonika kapituły kolegiackiej w Nowym Sączu.

Idąc za głosem powołania misyjnego zgłosił swoją dyspozycyjność wyjazdu na misje. Przygotowanie do tej pracy odbył w Warszawie w Centrum Formacji Misyjnej w latach 1986-1987. Uroczyście do podjęcia działalności misyjnej w Kongu-Brazzaville został posłany przez Ojca św. Jana Pawła II w Warszawie 10 czerwca 1987 roku. Wtedy otrzymał krzyż misyjny. W tym samym roku pod koniec września przez Moskwę dotarł do Konga i rozpoczął swoją misyjną posługę na północy kraju w Oyo, gdzie w maju 1973 roku dotarli pierwsi misjonarze tarnowscy. W tej misji pracował przez cały czas swego pobytu w Kongo, będąc od 1993 roku proboszczem. Na terenie misji w Oyo był przede wszystkim duszpasterzem i katechizował.

Wybudował jednak wiele kaplic, na miejscu rozbudował kościół oraz postawił nowy gmach szkoły katolickiej, którą sfinansowali kolędnicy misyjni z wkładem jego rodzinnej parafii Tylmanowa.

« 1 2 3 4 5 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast