Kard Dziwisz: Dzisiaj jest z wami Kościół

Kard. Stanisław Dziwisz wygłosił homilię w czasie uroczystej Eucharystii. - Kościół tarnowski łączy z waszą posługą wielkie nadzieje - mówił do nowych biskupów pomocniczych.

Metropolita Krakowski przewodniczy Mszy św. połączonej z udzieleniem święceń biskupich ks. Janowi Piotrowskiemu i ks. Stanisławowi Salaterskiemu. W homilii nawiązał do nakazu misyjnego Chrystusa z Ewangelii według św. Mateusza, a zwłaszcza do słów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu…”.

Wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny jest skierowane przede wszystkim do biskupów, do grona których zostali zaliczeni dwaj kapłani z tarnowskiego prezbiterium. Nowi biskupi mają mówić o Jezusie Chrystusie. – Mają przypominać o prymacie Boga. Powinien On być w centrum naszego życia, bo przecież w Nim są nasze najgłębsze źródła – mówił kard. Dziwisz.

Ewangelia ma być głoszona wszystkim. - Ma być głoszona spragnionym prawdy, szukającym motywów nadziei i życia. Ma być głoszona tym, którzy się źle mają. Ma być głoszona zagubionym, wątpiącym, uprzedzonym wobec Chrystusa i Jego Kościoła - wyliczał kaznodzieja. Zwracał też uwagę, że adresatami Ewangelii są również wrogowie Kościoła. - Ewangelia i Kościół są bowiem dla wszystkich i nie są wyłączną własnością nikogo - podkreślał. Kardynał przypomniał, że głoszenie w dzisiejszych realiach musi poszukiwać nowego języka, popartego świadectwem życia.

Metropolita przypomniał też życiorysy biskupów pomocniczych. - Drodzy księża biskupi Janie i Stanisławie, dzisiaj jest z wami cały Kościół tarnowski, łączący z waszą nową posługą wielkie nadzieje. Otacza was dzisiaj liczny zastęp biskupów oraz kapłanów, którzy będą dla was najbliższymi współpracownikami. Miejcie dla nich serce! Otaczają was siostry zakonne oraz alumni seminarium. Otaczają was dzisiaj wasi krewni i bliscy, wasi przyjaciele. Są z nami przedstawiciele władz, zwłaszcza Tarnowa i Nowego Sącza, a także władz Małopolski i władz samorządowych. Są przedstawiciele środowisk i instytucji, ukazujących bogactwo i złożoność naszego życia społecznego. W zaproszeniu na dzisiejszą uroczystość prosiliście o dar modlitwy. Jestem przekonany, że nikt z nas, tutaj obecnych, nie poskąpi wam tego daru. Witam was w gronie Episkopatu Polski, a szczególnie w gronie biskupów metropolii krakowskiej. Znając wasze przygotowanie i wszechstronne doświadczenie, jestem przekonany, że wniesiecie znaczący wkład w prace Konferencji Episkopatu dla dobra całego Kościoła w naszej ojczyźnie, a przede wszystkim jeszcze bardziej ożywicie dzieło ewangelizacji w diecezji tarnowskiej, słynącej z wierności i gorliwości ludu Bożego. Liczymy na was - mówił kard. Dziwisz, który przypomniał na końcu o zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II i peregrynacji jego relikwii, która odbywa się wraz z wędrówką obrazu Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny w diecezji tarnowskiej.

Przeczytaj także:

Wszystko o święceniach biskupów tarnowskich w specjalnym raporcie dziennikarzy "Gościa Tarnowskiego":

« 1 »