Nowy numer 48/2020 Archiwum

Trzecia mowa Mojżesza do Izraela

Wybierz szczęśliwe życie, czyli przyjaźń z Bogiem (Pwt 29,1-30,20).

Z dwudziestego siódmego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa:

„Mojżesz i starsi Izraela dali ludowi taki nakaz: Zachowujcie wszystkie przykazania, które dziś wam daję. W dniu, w którym przeprawisz się przez Jordan do kraju, który ci daje PAN, twój Bóg, postawisz duże kamienie i pobielisz je wapnem. Napisz na nich wszystkie słowa tego prawa, gdy już się przeprawisz i wejdziesz do kraju, który PAN, twój Bóg, ci daje, do ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci to obiecał PAN, Bóg twoich przodków. (…) Następnie Mojżesz i kapłani lewiccy powiedzieli do całego Izraela: Ucisz się Izraelu i posłuchaj! Dziś stałeś się ludem PANA, twojego Boga. Słuchaj PANA, twojego Boga, wypełniaj Jego przykazania i Jego ustawy, które ci dzisiaj daję” (Pwt 27,1-3.9-10).

Przypomnijmy, że ostatnio omawialiśmy szczegółowe prawa przekazane w obszernym fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa, zwanym Kodeksem deuteronomicznym (Pwt 12-26). Zawarte w tym prawnym korpusie liczne przepisy i nakazy, zakorzenione w przymierzu synajskim, powtórzył i wyjaśnił Mojżesz w drugiej części pożegnalnej mowy (Pwt 4,44-28,68), jaką skierował przed śmiercią do swoich rodaków, których pragnął przygotować do życia w Ziemi Obiecanej. Po uroczystej promulgacji normatywne akty zostały spisane, po czym nastąpiło ich przyjęcie, co miało potwierdzić status Izraela jako wspólnoty ludu Bożego, która właśnie zobowiązała się postępować zgodnie z wolą Boga, wyrażoną w przykazaniach i ustawach przekazanych przez Mojżesza (Pwt 26,16-27,26). Złożone Bogu przyrzeczenie, w którym Izraelici zgodzili się podporządkować swoje życie Bożemu prawu, zostało sformułowane w następujący sposób: „Dziś oświadczyłeś, że PAN jest twoim Bogiem, że będziesz chodził drogami wskazanymi przez Niego, przestrzegał Jego ustaw, przykazań i przepisów oraz, że Będziesz Mu posłuszny” (Pwt 26,17). Odpowiedzią na deklarację izraelskiego narodu stały się słowa mówiące o Bożej obietnicy: „A PAN dziś oświadczył tobie, że będziesz ludem stanowiącym dla Niego szczególną własność, tak, jak ci obiecał” (Pwt 26,18).

« 1 2 3 4 5 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..
Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Pytanie

Co oznacza imię Łazarz?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor