Nowy numer 25/2022 Archiwum

Modlitwa w życiu kapłana na przykładzie bł. Romana Sitki

W relacji człowieka do Boga modlitwa odgrywa bardzo ważną rolę.

Modlitwa w życiu kapłana pozwala odnajdywać istotę powołania. Nadaje ona również kształt życiu kapłańskiemu. „Modlitwa pozwala nam stale odnajdywać to światło, które nas prowadziło od początku powołania kapłańskiego i stale prowadzi, choć czasem zdaje się ginąć w mroku. Modlitwa pozwala nam stale się nawracać, trwać w stanie nieustannego dążenia do Boga, które jest nieodzowne, jeśli mamy innych do niego prowadzić. Modlitwa pomaga nam wierzyć, ufać i miłować nawet wówczas, gdy nasza ludzka słabość wewnętrzna w tym przeszkadza”[34]. Mówiąc o modlitwie w życiu kapłana papież Franciszek podkreślił, że jest ona konieczna, aby stawić czoła trudowi apostolskiemu. Trzeba zachować harmonię między modlitwą, pracą i wypoczynkiem. Każdego dnia trzeba się zatrzymać, aby przed Tabernakulum wsłuchać się w głos Boga[35].

Życie przepełnione modlitwą pozwala na zachowanie odpowiedniego dystansu wobec trosk materialnych, które zajmują znaczne miejsce w pracy duszpasterskiej. Bł. Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński wielokrotnie nawoływał kapłanów, by praca duszpasterska była prowadzona na bazie modlitwy i z niej czerpała siłę. Bowiem oddając swoje życie innym, łatwo zatracić istotę powołania kapłańskiego. „Tak częste upomnienia - odnośnie do stosunku modlitwy do pracy - płyną z istotnej potrzeby, z istotnej trudności uratowania życia wewnętrznego w nawale pracy, odrywającej nas od Boga. Pragniemy ocalić nasze życie wewnętrzne przeniknięciem pracy modlitwą”[36]. Kapłan jest mistrzem i nauczycielem modlitwy dzięki świadectwu własnej pobożności i osobistego umiłowania modlitwy. Taki przykład zostawił nam bł. Roman Sitko. Miał on też konkretną radę dla każdego kapłana, aby w kapłańskim mieszkaniu znalazł swoje miejsce klęcznik do modlitwy[37].

Bibliografia:

  • A. Nowak, Ksiądz Rektor Roman Sitko. Życie, działalność i męczeństwo, Tarnów 1998.
  • S. Sojka, Duchowość Błogosławionego Romana. Życie – cnoty – męczeństwo. Kraków 2006.
 

[1] M.in.: Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej “Optatam totius”; Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” (1992), Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów (1994); Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja „Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej” (2002) także liczne Listy Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek.

[2] Benedykt XVI, «Słowo» i «sakrament» to dwa główne filary posługi kapłańskiej, Audiencja generalna (01.07.2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 30/10 (2009), s. 27.

[3] Jan Paweł II, Pozdrowienie na zakończenie mszy w Starym Sączu 16 czerwca 1999, [dostęp 5 III 2022 r.]. Dostępny: https://jp2online.pl/obiekt/pozdrowienie-na-zakonczenie-mszy-w-starym-saczu;T2JqZWN0OjM4MTE=?q=%7B%22filters%22%3A%7B%22keywords%22%3A%5B%5B%22S2V5d29yZDo0Mjcz%22%5D%5D%7D,%22forceInitialQuery%22%3Atrue%7D.

[4] Tamże.

[5] Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa powołań, Sandomierz 1991, nr 26.

[6] Por. A. Nowak, Ksiądz Rektor Roman Sitko. Życie, działalność i męczeństwo, Tarnów 1998, s. 11-14.

[7] Ks. Franciszek Ratowski (1850-1922) święcenia kapłańskie przyjął 25 VII 1876 r. z rąk bp. J.A. Pukalskiego. 24 X 1882 r. został instalowany na probostwo w Czarnej Sędziszowskiej i pracował tu do 1896 r. Był dobrym gospodarzem, który rozbudował kościół. Dbał o rozwój oświaty i przy pomocy gminy wybudował nową obszerną szkołę. Zob. A. Nowak, Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786-1985. Tom IV. R-Ż, Tarnów 2004, s. 15.

[8] Ks. Bronisław Karakulski (1857–1935), święcenia kapłańskie otrzymał 27 VI 1880 r. w Przemyślu, był katechetą w gimnnazjum rzeszowskim, dyrektor bursy gimnazjalnej, prof. historii Kościoła w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Zob. T. Śliwa, Karakulski Bronisław (1857–1935) [w:] Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan, red. A. Siciak, [dostęp 5 III 2022 r.]. Dostępny: http://www.pbp.webd.pl/tkop1/karakulskibron.pdf.

[9] Ks. Jan Chmielnikowski (1868-1946), profesor II Liceum w Rzeszowie, działacz społeczny. Zob. Powołania z Chmielnika [dostęp 5 III 2022 r.]. Dostępny: http://sanktuariumchmielnik.pl/powolania-z-chmielnika.

[10] Por. A. Nowak, Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786-1985. Tom IV. R-Ż, Tarnów 2004, s. 20.

[11] Ks. Władysław Mysor (1871-1943), święcenia kapłańskie przyjął 1 VI 1894 r. w Tarnowie z rak bp. I. Łobosa. W 1897 r. na Gregorianum w Rzymie uzyskał doktorat obojga praw. Był krótko prefektem, a następnie ojcem duchownym seminarium. Zob. A. Nowak, Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786-1985. Tom I. Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999, s. 137-138.

[12] Ks. Kasper Mazur (1871-1936), święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 1896 r. w Tarnowie z rak bp. I. Łobosa. Jako ojciec duchowny cieszył się dużym autorytetem i zaufaniem kleryków. Był ojcowski ale i wymagający. Zob. A. Nowak, Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786-1985. Tom I. Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999, s. 132-134.

[14] Cyt za: S. Sojka, Duchowość Błogosławionego Romana. Życie – cnoty – męczeństwo. Kraków 2006, s. 30.

[15] Tamże, s. 33.

[16] Tamże, s. 37.

[17] Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” (1992), 48.

[18] Por. A. Nowak, Ksiądz Rektor Roman Sitko. Życie, działalność i męczeństwo, Tarnów 1998, s. 39, 41, 51.

[19] Cyt za.: A. Nowak, Ksiądz Rektor Roman Sitko. Życie, działalność i męczeństwo, Tarnów 1998, s. 59.

[20] Cyt. Za: S. Sojka, Duchowość Błogosławionego Romana. Życie – cnoty – męczeństwo. Kraków 2006, s. 34.

[21] S. Sojka, Duchowość Błogosławionego Romana. Życie – cnoty – męczeństwo. Kraków 2006, s. 32.

[22] Por. W. Macko, Znaczenie modlitwy dla posługi i życia kapłańskiego w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, Collectanea Theologica 76(2006)/3, s. 87.

[23] Cyt. Za: S. Sojka, Duchowość Błogosławionego Romana. Życie – cnoty – męczeństwo. Kraków 2006, s. 33.

[24] J. Dzierżak, Żywa Monstrancja [dostęp 8 III 2022 r.]. Dostępny: http://dziennikparafialny.pl/2021/iv-niedziela-adwentu-rok-c-19-12-2021-komentarz-do-ewangelii/

[25] Cyt. Za: S. Sojka, Duchowość Błogosławionego Romana. Życie – cnoty – męczeństwo. Kraków 2006, s. 34.

[26] Cyt za.: A. Nowak, Ksiądz Rektor Roman Sitko. Życie, działalność i męczeństwo, Tarnów 1998, s. 59.

[27] Cyt. Za: S. Sojka, Duchowość Błogosławionego Romana. Życie – cnoty – męczeństwo. Kraków 2006, s. 35.

[28] Por. A. Nowak, Ksiądz Rektor Roman Sitko. Życie, działalność i męczeństwo, Tarnów 1998, s. 47.

[29] F. Dziadczyk, Eucharystia w życiu kapłana, Toruń 2008, s. 40.

[30] Cyt. Za: S. Sojka, Duchowość Błogosławionego Romana. Życie – cnoty – męczeństwo. Kraków 2006, s. 33.

[31] Tamże, s. 64.

[32] Archiwum WSD w Tarnowie, R. Sitko, Notes więzienny.

[33] Por. A. Nowak, Ksiądz Rektor Roman Sitko. Życie, działalność i męczeństwo, Tarnów 1998, s. 73.

[34] S. Czerwik, Liturgia Godzin w życiu Kościoła, STV 18 (1980) nr 2, s. 239.

[35] Franciszek, Przemówienie skierowane do uczestników Sesji Plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa 1 czerwca 2017 r, [dostęp 9 III 2022 r.]. Dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=02IT0phy840&t=3s.

[36] S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej, Włocławek 1946, s. 78.

[37] Por. S. Sojka, Duchowość Błogosławionego Romana. Życie – cnoty – męczeństwo. Kraków 2006, s. 34.

« 3 4 5 6 7 »
oceń artykuł Pobieranie..
Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Pytanie

Który z sakramentów jest szczytem chrześcijańskiej modlitwy?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor