Nowy numer 17/2018 Archiwum

Duch Święty zstąpił na Jezusa (Mk 1,9-11)

Nauka o Duchu Świętym (pneumatologia) rozwijała się w Kościele w miarę upływu czasu.

Wzmianka o Duchu Świętym pojawia się tylko pięciokrotnie w Ewangelii św. Marka (Mk 1,8; 1,10; 3,29; 12,36; 13,11). Może nas to zaskakiwać. Dlaczego tak rzadko? Weźmy jednak pod uwagę fakt, iż ta Ewangelia, jak powszechnie się sądzi, jest najstarsza. Nauka o Duchu Świętym (pneumatologia) rozwijała się w Kościele w miarę upływu czasu.

Kiedy usiłujemy zrozumieć opis chrztu Jezusa w Jordanie, warto jako wyjście do refleksji wziąć słowa Jana Pawła II: „Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody – jako niewinny, który czyni siebie «grzechem» za nas (por. 2 Kor 5,21) – otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (por. Mt 3,17 i par.), a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji”.[1]

« 1 2 3 4 5 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł
Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Pytanie

Czy Chrystus przekazuje Pawłowi prawdę o swoim szczególnym zjednoczeniu z Kościołem? Gdzie to ma miejsce?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor