Nowy Numer 12/2018 Archiwum

Wierzę w Kościół

Musimy szczerze wyznać, że nigdy do końca nie potrafimy zrozumieć rzeczywistości Kościoła, ponieważ Kościół jest tajemnicą.

Głoszenie dobrej nowiny o królestwie Bożym zapoczątkowało Kościół. Jakie jeszcze działania Jezusa Chrystusa miały znaczenie w powstaniu Kościoła?

Teologia fundamentalna, która zajmuje się zagadnieniem początków Kościoła, wymienia obok głoszenia królestwa Bożego następujące, kościelnotwórcze (jak je nazywa) akty Jezusa Chrystusa: powołanie uczniów (por. Mk 1,16-20 i in.), ustanowienie Dwunastu (por. Mk 3,13-19), ustanowienie Piotra głową wspólnoty Dwunastu (por. Mt 16,18-19), zawarcie Nowego Przymierza podczas Ostatniej Wieczerzy (por. Łk 22,14-20) oraz przekazanie władzy i misji (por. Mt 28,18-20). Można by jeszcze do tych wymienionych dodać także nauczenie modlitwy „Ojcze nasz” (por. Łk 11,2-4), nadanie nowego przykazania miłości (por. 15,12-17) i jeszcze kilka innych[5].

Widzimy więc, że Kościół powstaje jak misterna budowla, wznoszona cierpliwie, krok po kroku, według zamierzonego przez Jezusa planu, w Jego konkretnych decyzjach i działaniach.

Trzeba także wspomnieć o związku Kościoła w jego pochodzeniu z misteriami zbawczymi Jezusa Chrystusa, a więc z Jego wcieleniem, paschą i zesłaniem Ducha Świętego. Każde z tych misteriów, w sposób zasadniczy, określa kształt powstającej podczas publicznej działalności Jezusa Jego wspólnoty.

DO POBRANIA: |
oceń artykuł
Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Pytanie

Ile razy w Dziejach Apostolskich stwierdzona jest niewinność Pawła Apostoła.

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor