Nowy numer 2/2021 Archiwum

Męka i śmierć Jezusa

Całe życie Jezusa to nieustanna droga ku wydarzeniom, które dokonały się w Jerozolimie.

Wydarzenia na Golgocie wieńczy śmierć Jezusa. Św. Mateusz zapisze, iż „Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha” (Mk 15,37; Mt 27,50). Zaś św. Łukasz wydarzenie to nakreśli pisząc: „Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23,46).

Ewangeliści określają śmierć Jezusa jest mianem „oddania Ducha”. Św. Łukasz podkreśla ponadto, iż ostatnie słowa Jezusa były modlitwą, podczas której powierzył On Ojcu Swojego Ducha. Zatem śmierć Jezusa nie była przypadkowa, nie nastąpiła w przypadkowym czasie. Jezus jako Pan i jak Pan oddaje Bogu Ojcu Swojego Ducha. On zadecydował kiedy ma skończyć się czas Jego męki. Wszystko się wykonało. Wszystko, co było zamierzone i zapowiedziane w Pismach względem Mesjasza Jezus wypełnił, zatem oddał Ducha. Śmierć Jezusa jest „oddaniem”, jest „wyjściem” – „tchnieniem” Ducha. Tertulian zapisze, iż Jezus mocą swego słowa, oddał ducha uprzedzając zamiar swoich prześladowców[7].

 

[1] Zob. Mk 14,22-25; Mt 26,26-29; Łk 22,15-20; 1 Kor 11,23-25.

[2] Zob. W. Rakocy, Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2003, s. 227; P. Łabuda, Listy Apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie, Tarnów 2013, s. 180-181.

[3] Zob. szerzej M. Bednarz, Analiza literacka opisu modlitwy na Górze Oliwnej i pojmania Jezusa (Łk 22,39-53), „Studia Warmińskie” 12(1975), s. 449-462.

[4] Prefekt rzymski w czasach Jezusa miał także pieczę nad ubiorem arcykapłana i wydawał mu uroczystą szatę tylko na wielkie święta. Zob. J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, XVIII,4,3.

[5] Zob. I. de la Potterie, Męka Jezusa Chrystusa, Kraków 2006, s. 85.

[6] Tłumaczenie dosłowne tekstu J 18,37 – zob. treść przypisu w Biblii Tysiąclecia.

[7] Zob. Tertulian, Apologeticus, 21,19 (w: Corpus Christianorum seu nova Patrum collectio. Series Latina, Turnhout 1954).

« 5 6 7 8 9 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..
Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Pytanie

Do jakiej księgi Starego Testamentu nawiązuje autor Pierwszego Listu św. Piotra?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl

lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor