Nowy numer 32/2022 Archiwum

Trwanie duszy od śmierci do paruzji

Stan ten określany jest często jako "pośredni i przejściowy".

Bibliografia:

  • Ratzinger J., Eschatologia – śmierć i życie wieczne, Poznań 1984.
  • Langkammer H., Wprowadzenie i komentarz do ewangelicznych opisów męki Pańskiej, Lublin 1975.
  • Łabuda P., Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św. Łukasza, Tarnów 2007.
  • Chrupcała L. D., Królestwo Boże w trynitarnej wizji Łukasza, Kraków 2000.
  • Gargano I., Lectio Divina do Ewangelii św. Łukasza I-II, Kraków 2001.
 

[1] Zob. R. Popowski, Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997, s. 104; J. Kozyra, List św. Jakuba. Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, Częstochowa 2011, s. 184.

[2] Zob. R. Rubinkiewicz, w: Apokryfy Starego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 186-187.

[3]  Zob. traktat Sanhedrin 23 oraz Chagiga 77.

[4] Zob. 1 Hen 22; Apokalipsa Piotra 6-12. 21-34; Apokalipsa Pawła 11,19-51

[5] Zob. 1 Hen 103,6-8; R. Rubinkiewicz, Księga Henocha etiopska, s. 186.

[6] Zob. P. Łabuda, Dziś będziesz ze Mną w Raju (Łk 23,43), „Słowo Krzyża” 4(2010), s. 244-257.

[7] Zob. R. Popowski, Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu, s. 400.

[8] Zob. E. Fusch, Sēmeron, TDNT VII, s. 271.

[9] Zob. T. Jelonek, Zbawcze znaczenie Łukaszowego „dzisiaj”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 28(1975), s. 107.

[10] Zob. S. Włodarczyk, Realizacja Zbawienia „dziś” w Chrystusie, Lublin 1989 mps, s. 21nn.

[11] A. Paciorek, Q – Ewangelia Galilejska, Lublin 2000, s. 330.

[12] Zob. R. Popowski, Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu, s. 513-514.

[13] Zob. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, s. 223-224.

« 4 5 6 7 8 »
oceń artykuł Pobieranie..

Pytanie

Który z sakramentów jest szczytem chrześcijańskiej modlitwy?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor