Nowy numer 09/2024 Archiwum

Natchnienie we wskazaniach Papieskiej Komisji Biblijnej

Gwarantem prawdziwości Ewangelii jest natchnienie przez Ducha Świętego.

Papieska Komisja Biblijna wielokrotnie przez swoje wskazania ubogacała i poszerzała rozumienie kwestii natchnienia[1].

Jeszcze przed powstaniem konstytucji Dei Verbum, zajmując się kwestią historycznej prawdy Ewangelii, członkowie komisji podkreślali, iż gwarantem prawdziwości Ewangelii jest natchnienie przez Ducha Świętego, które przejawia się w działalności nauczycielskiej apostołów i pisarskiej ewangelistów dopełniających się w ramach procesu kształtowania się Ewangelii[2]. W dokumencie O Piśmie Świętym i chrystologii, członkowie komisji wskazują, iż autorzy natchnieni, którzy nadali poszczególnym księgom formę definitywną korzystali z różnych źródeł, z bodźców płynących z ówczesnej im kultury. Pisząc zaś o kształtowaniu się Ewangelii stwierdzają, iż doświadczenie słów i czynów Jezusa sprawiło, iż dzięki natchnieniu Ducha Świętego to co autorzy przekazali jako świadectwo ma szczególną moc. „Działanie Ducha Świętego uczyniło coraz bardziej płodną refleksję, która z czasem stworzyła coraz bogatszy, coraz bardziej rozwinięty wyraz historii i wydarzeń związanych z Jezusem”[3].

Następny dokumentem przygotowanym przez komisję jest instrukcja Interpretacja Biblii w Kościele (1993 r.), który w swoich założeniach nie miał zajmować się kwestią natchnienia. W tekście jednak – nawiązując do nauczania Piusa XII (Divino Afflante Spiritu) członkowie komisji wskazują, iż sens wyrazowy wyrażony bezpośrednio przez ludzkich autorów natchnionych jest owocem natchnienia, ponieważ jest chciany przez Boga, autora głównego[4].

Kolejny dokument Papieskiej Komisji Biblijnej: Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej[5] rozważając relację istniejącą między Biblią hebrajską w Biblią chrześcijańską, podkreśla, iż to właśnie teksty chrześcijańskie (zob. 2 Tm 3,17-17; 2P 1,20-21) „nie zadawalają się stwierdzeniem autorytetu Pism narodu żydowskiego, lecz wskazują na Boże natchnienie jako na podstawę tego autorytetu”[6]. Członkowie komisji wskazują, iż natchnienie jako kategoria chrześcijańska ma swoje szczególne odniesienie do osoby Jezusa Chrystusa, który swą misję definiuje jako wypełnienie posłannictwa związanego z koniecznością wypełnienia się Pism.

« 1 2 3 4 »
oceń artykuł Pobieranie..

Pytanie

Kto w starożytności mógł uczestniczyć w całej Mszy św.?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Odpowiedzi

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl