Nowy numer 39/2023 Archiwum

Pamiętamy modlitwą

Śmierć życia nie targa, lecz je uwydatnia. Wspominamy zmarłych kapłanów, zasłużonych mieszkańców Tarnowa, Nowego Sącza, Dębicy, Mielca i Bochni.

Julian Wajda – starosądecki lekarz i społecznik, specjalista medycyny rodzinnej i ogólnej, ginekolog-położnik i starosądecki społecznik. W ośrodku zdrowia w Starym Sączu przepracował 37 lat. Julian Wajda był mocno zaangażowany w rozwój Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu. Zabiegał o zwiększanie dostępności do specjalistycznych usług medycznych. Interesował się sprawami środowiska lokalnego, brał aktywny udział w życiu społecznym Starego Sącza. W latach 1998-2002 był Radnym Rady Miejskiej w Starym Sączu, a w latach 2002-2006 sprawował mandat radnego Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Jan Tabaszewski - najstarszy sądecki heligonista pochodzący z Miłkowej (gm. Korzenna) a mieszkający w Nowym Sączu. Pochodził z muzykalnej rodziny, gdzie głównym ambasadorem gry na heligonce (rodzaj akordeonu) był ojciec Michał Tabaszewski. Tabaszewski po zakończeniu II wojny światowej został powołany do wojska i walczył z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Swój udział miał także w odbudowie zniszczonej wojną Warszawy. Był podporą zespołów regionalnych „Lachy”, „Podegrodzie”, „Mszalniczanie”. Wraz z nimi uczestniczył w wielu przeglądach i konkursach. Za swoją grę wielokrotnie był nagradzany.
 

Adam Kustroń - długoletni nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu , syn gen. Józefa Kustronia. Absolwent Gimnazjum nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, ukończył wydział politechniczny (kierunek samochodowo-lotniczy) przy AGH w Krakowie. Po studiach pracował krótko w owocarni w Dąbrówce (PZPO-W), a następnie przeniósł się do nowoutworzonego Technikum Samochodowego, gdzie przez ponad 30 lat, do emerytury, uczył przedmiotów zawodowych (m.in. elektrotechniki).
 

Bolesław Gieniec - twórca oryginalnych rzeźb w kamieniu z Mystkowa. Jego dziełem jest m.in. kamienny drogowskaz na rozstaju dróg Mszalnicy i Mystkowa, przedstawiający króla Władysława Łokietka, założyciela Mystkowa. W wykuwanych przez Gieńca w kamieniu postaciach zawsze przemawiała nutka historii. M.in. wyrzeźbił dwie postacie Jana Pawła II, jedna jako beskidzkiego turysty. Dla ojców jezuitów z Rynku w Nowym Sączu wykuł popiersie Piotra Skargi, dla sądeckiego ratusza postać Stanisława Małachowskiego, ozdabiał też kościół św. Katarzyny w Grybowie. Odnowił wiele kapliczek przydrożnych na Sądecczyźnie.
 

Marian Ludkowski - wieloletni przewodniczący zarządu osiedla Szujskiego w Nowym Sączu. Był pierwszym dyrektorem nowosądeckiej Izby Wytrzeźwień w latach 80. zeszłego stulecia, potem zaangażował się w działalność społeczną, był m.in. prezesem klubu AA "Zdrowie", udzielał się w kole wędkarskim"Centrum". Od 28. lat pełnił funkcję przewodniczącego zarządu osiedla Szujskiego. Był bardzo zaangażowany w sprawy swojej dzielnicy. Chodził na sesje Rady Miasta, gdzie w kuluarach zabiegał u prezydentów i radnych o załatwienie rozmaitych problemów osiedla. Opiekował się kapliczką Matki Bożej na ul. Sienkiewicza, organizował majówki osiedlowe. Lubiany i szanowany, szczególnie przez starszych mieszkańców osiedla.
 

Wiesław Mochnacki - autor pocztówek i datowników, miłośnik historii i astronomii, filatelista, kolekcjoner i projektant okolicznościowych kartek pocztowych, odnoszących się do ważnych dat z historii regionalnej.  Był absolwentem I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu, długoletnim pracownikiem Poczty Polskiej, ostatnio w Krakowie. Pasjonował się astronomią, posiadał w domu teleskop, prezesował nieistniejącemu już sądeckiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Współpracował z Polskim Towarzystwem Historycznym O/ Nowy Sącz, odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Filatelistycznego. Był współautorem (w duecie z Leszkiem Zakrzewskim, szefem sądeckiego PTH) ponad 200 okolicznościowych pocztówek i datowników, odnoszących się do ważnych rocznic z historii Nowego Sącza i Sądecczyzny. Ogółem doprowadził do wydania prawie 1000 kart pocztowych. 
 

Henryk Mazgaj - budowniczy szopek w stylu sądeckim, rzeźbiarz amator.

« 3 4 5 6 7 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast