Nowy numer 39/2023 Archiwum

Pamiętamy modlitwą

Śmierć życia nie targa, lecz je uwydatnia. Wspominamy zmarłych kapłanów, zasłużonych mieszkańców Tarnowa, Nowego Sącza, Dębicy, Mielca i Bochni.

Dr Grzegorz Borowiec - ordynator sądeckiej otolaryngologii. Przez 12 lat szefował Oddziałowi Otolaryngologicznemu Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Pochodził z Tarnowa. Posiadał dwie specjalizacje. Był otolaryngologiem i neurochirurgiem. W ciągu 12 lat wykonał niezliczoną liczbę operacji, dzięki którym uratował niejedno życie. Jako jeden z nielicznych w Polsce przeprowadzał niezwykle skomplikowane operacje wszczepienia implantów słuchowych.

Jacek Szaliński - specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej. W Centrum Onkologii w Nowym Sączu był ordynatorem oddziału chirurgii onkologicznej. W Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu przepracował ponad dwadzieścia lat. Miał II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej i był specjalistą z chirurgii onkologicznej. Jacek Szabliński uważany był za lekarza otwartego na wszelkie nowinki medyczne. Miał nowoczesne podejście do medycyny i przychylnie patrzył na przemiany, jakie zachodzą we współczesnej medycynie. Był cenionym lekarzem, lubianym przez pacjentów i współpracowników, którzy podkreślają, że ciężko będzie się pogodzić z faktem, że już więcej go nie zobaczą.

Prof. Wojciech Froehlich - wybitny uczony, sądeczanin, geograf, hydrolog i geomorfolog (nauka o formach rzeźby powierzchni Ziemi), patriota sądecki. Był absolwentem I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu i Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauki o Ziemi (praca magisterska pt. „Wzgórza morenowe nad doliną Wisły k. Szpetela”), kierownikiem Stacji Badawczej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ostatnio związany z Zakładem Badań Geośrodowiska PAN. Autor ponad 80 prac naukowych, członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Przez wiele lat prowadził stację terenową PAN w Homrzyskach, gm. Nawojowa (współautor pracy pt. „Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia). Tytuł doktora nauk geograficznych z zakresu geografii fizycznej uzyskał w 1974 roku na podstawie dysertacji pt. „Dynamika i roczny cykl procesów fluwialnych w dorzeczu Kamienicy Nawojowskiej”. Po studiach, w latach 60. zeszłego stulecia uczył geografii w I LO im. J. Długosza. W 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauki o Ziemi. Wielokrotnie odznaczany, m.in. w 2000 r. zespołowym wyróżnieniem Ministra Środowiska za publikację pt. „Monografia powodzi lipiec 1997 w dorzeczu Wisły”. Odkrył ślady wybuchu elektrownie jądrowej w Czarnobylu w mułach Jeziora Rożnowskiego, czym wywołał międzynarodową dyskusję.

Zbigniew Abram - artysta malarz, sądeczanin, członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Był laureatem wielu konkursów i przeglądów artystycznych. Uprawiał malarstwo olejne, akwarele, grafikę oraz rzeźbę. Inspiracją jego twórczości była architektura ludowa, zabytki kultury z Sądecczyzny i Podhala. Malował wiejskie kościółki, cerkiewki, kapliczki i krzyże przydrożne, stare chłopskie zagrody, pomniki przeszłości; w swoich pracach ukazywał piękno górskiego pejzażu. Jego prace znajdują w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

Grzegorz Mróz – Buchara - znany sądecki kulturysta.

Józef Kożuch – nauczyciel chemii i emerytowany wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 im KEN w Nowym Sączu.

Jan Krajewski - geograf, przewodnik PTTK. Zginął tragicznie, potracony przez samochód. Z wykształcenia geograf, z zamiłowania turysta górski, bardzo dobrze znający Karpaty. Do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpił w 1994 r. i był bardzo aktywnym członkiem nowosądeckiego Oddziału Beskid, m.in. przez dwie kadencje był członkiem zarządu Oddziału, prowadził społecznie wycieczki organizowane dla mieszkańców Nowego Sącza, brał udział w wyprawach Sekcji Wysokogórskiej. Za swoją działalność został wyróżniony Złotą Odznaką PTT z Kosówką a przez ministra sportu odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”.

« 2 3 4 5 6 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast