Nowy numer 22/2023 Archiwum

Eucharystia sakramentem inicjacji

Eucharystia od samego początku była dla chrześcijan "źródłem i zarazem szczytem całego życia".

Bibliografia:

  • Św. Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne, tłum. ks. W. Kania, Lublin 1994.
  • Św. Ambroży, O tajemnicach. O sakramentach, tłum. L. Gładyszewski, Kraków 2004.
  • J. Gliściński, Eucharystia w nauczaniu Ojców Kościoła, „Homo Dei” 56(1987), z. 2, s. 88-94.
  • J. Janicki, Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła. Wybrane zagadnienia, Kraków 2011.
  • J. Kopeć, Eucharystia w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, „Premislia Christiana” 6(1993-1995), 16-31.
  • Ks. A. Żurek, Inicjacja w Kościele starożytnym, Kraków 2019.  
  • Ks. A. Żurek, Katecheza eucharystyczna św. Augustyna, „Vox Patrum” 32(2012), t. 57,853-862.
 

[1] Sobór Watykański II, Lumen gentium 11.

[2] Por. Pliniusz Młodszy, List do Trajana.

[3] Por. Minucjusz Feliks, Oktawiusz 9.

[4] Por. Justyn Męczennik, Apologia, 1,67.

[5] Jan Chryzostom, Homilie do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian, 30,2, tłum. A. Paciorek, Ed. Święty Paweł 2019, s. 476. Określenie „uczestnicy misteriów” pozostawione bez wyjaśnienia, współczesnemu czytelnikowi nie zawsze może się kojarzyć ze sprawowaniem Eucharystii, a o to Chryzostomowi chodziło, gdy mówił o „misteriach”. 

[6] Por. J 6,56-57.

[7] Św. Augustyn, Sermo 132,1, PL 38,735, tłum. własne.

[8] Dla ścisłości należy nadmienić, że podobną wiedzę „miał” katechumen na temat obrzędów pozostałych sakramentów inicjacji.

[9] Por. św. Augustyn, Sermo, 228,3.

[10] Św. Augustyn, Kazania na Ewangelię według św. Mateusza 57,7.7, tłum. A. Żurek, Kraków 2022,

[11] W starożytności uważano, że modlitwę tę mogą odmawiać tylko ochrzczeni.

[12] Por. św. Augustyn, Kazania na Ewangelię według św. Mateusza, 59,3.6..

[13] Św. Augustyn, Sermo 228,3, PL 38,1102, tłum. własne.

[14] Por. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych 47,2.

[15] Por. św. Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne 8,17.

[16] Por. św. Jan Chryzostom, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, 14,3; Teodoret z Cyru, O herezjach 5,28.

[17] Św. Augustyn, Sermo 260/D,2, PLS 586, tłum. własne.

[18] Tę szatę mogli przechowywać, jako pamiątkę chrztu. Dla niektórych była ona bardzo ważna. Wiemy np. że św. Jan Chryzostom polecił się w tej szacie pochować. 

[19] Por. Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne, 11,3. ,

« 1 2 3 4 5 »
oceń artykuł Pobieranie..

Pytanie

Kto w starożytności mógł uczestniczyć w całej Mszy św.?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor

Quantcast