Nowy numer 22/2023 Archiwum

Pobożność eucharystyczna w Kościele starożytnym

Najważniejszym momentem życia chrześcijańskiego było sprawowanie Eucharystii.

Bibliografia:

  • Pokarm nieśmiertelności. Eucharystia w życiu pierwszych chrześcijan, W. Myszor, E. Stanula (red.), Katowice 1987.
  • S. Longosz, Cześć Eucharystii w starożytności chrześcijańskiej, w: Jezus Eucharystyczny, M. Rusecki, M. Cisło (red.), Lublin 1997, 61-80.
  • H. Pietras, Dzień święty, Kraków 1992.
  • J. Słomka, Praktyka eucharystyczna w starożytności. Wybrane świadectwa, w: Eucharystia w życiu Kościoła, A. Żądło (red.), Katowice 2005,84-100.
  • A.Żurek, Wczesnochrześcijańska pobożność eucharystyczna, „Currenda” 155(2005), nr 3,331-        339.
  • A. Żurek, Codzienna Komunia święta w starożytności chrześcijańskiej. Aspekt duszpasterski i teologiczny, „Vox Patrum” 28(2008), t. 52,1381-1395.
 

[1] Były to tzw. „martyriony”.

[2] Justyn, Apologia, 1,67,3, tłum. L. Misiarczyk, Warszawa 2012,88.

[3] Zamieszcza ją Tradycja Apostolska.

[4] Por. św. Augustyn, O państwie Bożym, 2,28, tłum. W. Kornatowski, Warszawa1977,172.

[5] Por. św. Augustyn, Objaśnienia do Psalmów, 140,18.

[6] Por. św. Augustyn, Wyznania,9,6.14.

[7] Por. Ambroży, De virginitate 3,3.11.

[8] W Hipponie wierni żywo reagowali, zwłaszcza okrzykami, na niektóre słowa i sytuacje, por. Augustyn, Sermo 24,5; 335/A,2; 323,4;  Enar. in Ps. 141,8; In Io. ev. 3,21. Słuchacze najczęściej wyrażali w ten sposób swoją aprobatę dla słów kaznodziei, czasem emocje, ale i żądania.

[9] Tak pisał św. Justyn, później jeszcze zaczęto przypominać Zstąpienie Ducha Świętego.

[10] Szerzej zob. H. Pietras, Dzień święty, 126-127.

[11] Maksym z Turynu, Sermo 93, PL 57,720, tłu. własne.

[12]Akta męczeństwa świętych Saturnina, Datiwa i wielu innych 12, tłum. H. Pietras.

[13] Por. synod w Elwirze, kanon 21.

[14] Augustyn, Ep.  54,2.2, NBA 21,438.

[15] Por. Didaché,

[16] Szerzej zob. A. Żurek, „Mysterium passionis – corpus et sanguis Christi – communio”. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i piątego wieku, Katowice 2012,311-313.

[17] Por. św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy, 23,21-22.

[18] Por. Synod w Elwirze, kanon 32.

[19] Por. Augustyn, Listy 151,9.

[20] Por. Tradycja Apostolska 36-38.

[21] Por. Historia mnichów w Egipcie 13,3-4.

[22] Św. Augustyn, Opus imperfectum contra Iulianum 3,162, tłum. własne.

[23] S. Longosz, Cześć Eucharystii w starożytności chrześcijańskiej, 68.

« 3 4 5 6 7 »
oceń artykuł Pobieranie..

Pytanie

Kto w starożytności mógł uczestniczyć w całej Mszy św.?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor

Quantcast