GN 14/2020 Archiwum

Konkurs "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem"

20 Kwietnia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej 67, 33-133 Wał–Ruda, telefon: 14 6782038 , godz. 00:00
Organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej

Udział zapowiedzieli:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej
zapraszają uczniów i nauczycieli  oraz zainteresowane osoby
do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Plastycznym "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem".

Cele konkursu:

 • Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
 • Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas walki o swoją wolność i godność.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 • Uczczenie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Temat wiodący tegorocznego konkursu:

Chleb – owoc ziemi i pracy rąk ludzkich staje się CHLEBEM ŻYCIA (Jan Paweł II)

Zagadnienia rozszerzające temat:

 • Człowiek potrzebuje więc chleba. Zarówno tego, który jest “owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”, jak i tego, który “z nieba zstępuje i życie daje światu” (J 6, 33). (z kazania Jana Pawła II wygłoszonego na Mszy  św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny)
 • Przy rodzinnym stole.
 • Tajemnica wiary: Eucharystia – CHLEB ŻYCIA.
 • Dzielić się wiarą jak chlebem.
 • Etos pracy a wiara w Boga.
 • Wartość chleba i szacunek dla niego .
 • Odpowiedzialność za ziemię, która rodzi chleb.

Uczestników prosimy, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych przeżyć, doświadczeń innych osób.

Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły.

Formy konkursowe:

 • praca plastyczna – format i technika dowolna,
 • prace poetyckie.

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

 • klasy 0-IV szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna),
 • klasy V-VIII szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki),
 • szkoły średnie  (praca plastyczna  lub tekst poetycki),
 • dorośli (praca plastyczna  lub tekst poetycki).

Regulamin konkursu

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia  20 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Woli Radłowskiej 67
33 –133 Wał –Ruda,

telefon: 14 6782038

Prace powinny być na odwrocie podpisane w sposób wyraźny i trwały (pisak niezmywalny). Nie należy ich składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe – partout.

Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz  jeśli to możliwe w elektronicznej na adres poczty szkolnej:  zspwr@interia.pl 

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu  telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie)  będą zdyskwalifikowane.

Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom.

Decyzje Jury konkursu są ostateczne.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 2  czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w ZSP  w Woli Radłowskiej

Zapraszamy!

Organizatorzy konkursu zachęcają dzieci, młodzież i osoby dorosłe do zapoznania się Ewangelią, z Katechizmem Kościoła Katolickiego, nauczaniem Jana Pawła dotyczące Eucharystii, szczególności kazanie Jana Pawła w czasie beatyfikacji Bł. Karoliny w dniu 10.06.1987 w Tarnowie oraz z materiałami publikowanymi na stronie internetowej http://www.zspwolaradlowska.pl, http://www.sanktuariumzabawa.pl, http://www.gminaradlow.pl/, www.diecezja.tarnow.pl/, https://synodtarnow.pl/   http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy